Bi6721 Speciální metody analýzy mikroorganizmů I.

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (přednášející)
RNDr. Aleš Kovařík, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc.
Rozvrh
Po 12:00–13:50 Bpt,01013
Předpoklady
Výuka je určena studentům mikrobiologie, případně studentům jiných oborů. Maximální počet studentů v praktiku je 12 (přednost mají posluchači mikrobiologie). Předpokladem zapsání předmětu je zkouška z molekulární biologie(Bi4020).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Metody využívané při analýze mikroorganismů. Fragmentace isolovaných molekul DNA restrikčními enzymy. Metody používané při analýze nukleových kyselin (elektromigrační metody, chromatografické metod, spektrofotometrické metody, sekvencování). Hybridizace nukleových kyselin. Průběh a provedení polymerázové řetězové reakce (PCR). Metody analýzy proteinů. Mikrobiální metabolity a jejich chromatografické stanovení. Chemotaxonomie a stanovení složek bakteriálních stěn. Principy kvantitativní analýzy. Techniky s využitím imunomagnetické a afinitní separace. K přednášce patří cvičení Bi6721c.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům vybraných molekulárně biologických a chemotaxonomických metod; zvolit vhodnou metodu pro řešení reálného problému; interpretovat výsledky analýz.
Osnova
 • Metody analýzy mikroorganismů. Izolace nukleových kyselin.
 • Fragmentace molekul DNA, restrikční enzymy.
 • Analýza nukleových kyselin pomocí elektromigračních metod.
 • Využití chromatografických metod při analýze nukleových kyselin.
 • Sekvenční analýza. Spektrofotometrická analýzy nukleových kyselin.
 • Hybridizace.
 • Polymerázová řetězová reakce (PCR).
 • Metody analýzy proteinů. Chromatografické stanovení mikrobiálních metabolitů a složek bakteriálních stěn.
 • Principy kvantitativní analýzy.
 • Imunomagnetické a afinitní separační techniky v diagnostice mikroorganismů.
Literatura
 • Rozsypal S. a kol. Úvod do molekulární biologie, IV, 3 vydání, Brno 2002
 • 1. Rickwood D., Hames B.D. (eds.) Gel electrophoresis of nucleic acids. 2 nd ed. IRL Press, Oxford 1990. 2. Sinden R.R. DNA structure and fuction. Academic Press, San Diego 1994. 3. Churáček J. a kol. Analytická separace látek. SNTL, Praha 1990.
 • G. C. Saunders, H. C. Parkers. Analytical Molecular Biology, RSC, Cambridge 1999.
 • ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1. info
Výukové metody
Při výuce jsou používány prezentace na blanách. Při vysvětlování problematiky jsou využívány presentace výsledků vlastní analýzy reálných vzorků. Na předmět navazuje laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.