Bi6721c Speciální metody analýzy mikroorganizmů I. - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi6721c/01: Po 9:00–11:50 E25/111, M. Bartoš, G. Rotková
Bi6721c/02: Po 12:00–14:50 E25/111, M. Bartoš, G. Rotková
Předpoklady
NOW ( Bi6721 Spec. met. an. mikroorg. I. )
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí prakticky zvládnout metodu PCR (polymerázová řetězová reakce).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Jiné omezení: Přednost mají posluchači specializace mikrobiologie.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kursu studenti prokáží praktickou schopnost provádět izolaci DNA, PCR a gelovou elektroforézu ze vzorků bakterií a kvasinek.
Osnova
 • 1. Příprava bakteriálních lyzátů z kultur čeledi Pasteurellaceae.
 • 2. Amplifikace tří specifických genů.
 • 3. Elektroforéza výsledku, purifikace PCR produktů.
 • 4. Elektroforéza po purifikaci, kvantifikace a příprava vzorku pro odeslání k sekvenování.
 • 5. Počítačová analýza výsledku sekvenování.
 • 6. Izolace genomové DNA z bakteriální kultury Escherichia coli.
 • 7. Stanovení koncentrace a čistoty DNA spektrofotometricky.
 • 8. Izolace genomové DNA ze vzorku s obsahem Chlamydia trachomatis.
 • 9. Orientační stanovení koncentrace a čistoty DNA spektrofotometricky.
 • 10. Polymerázová řetězová reakce systémem end-point, gelová elektroforéza.
 • 11. Real-time PCR pro Chlamydia trachomatis.
 • 12. Izolace DNA z kvasinek (fenol-chloroformová extrakce), gelová elektroforéza.
 • 13. PCR ITS regionu pro odlišení komplexu Saccharomyces sensu stricto, gelová elektroforéza.
 • 14. Štěpení PCR produktu restrikční endonukleázou, gelová elektroforéza.
Literatura
 • Green, M.R., Sambrook, F. Molecular Cloning. A Laboratory Manual. 4th ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 2012

  ​Kopecká, J., Bartoš, M. Speciální metody analýzy mikroorganizmů I, návody ke cvičení​, 2014

Výukové metody
Při výuce každý student pracuje samostatně a zpracovává svůj vzorek. Výsledky svých experimentů musí shrnout a vyhodnotit v protokolu. Protokoly jsou vypracovány dle instrukcí (informace v prvním cvičení a na přednášce). V každém protokolu student popisuje, srovnává, analyzuje, vyhodnocuje a diskutuje svoje vlastní výsledky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti obdrží za aktivní účast ve cvičeních a za odevzdání správně vypracovaných protokolů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.