Bi9220 Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie III

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/10/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
doc. RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. (cvičící)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Čajánek, PhD. (cvičící)
doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bohumil Fafílek, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (cvičící)
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. (cvičící)
Katarzyna Anna Radaszkiewicz, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( NOW ( Bi9605 Diplomový seminář EBŽI III ) || Bi9605 Diplomový seminář EBŽI III ) && ( Bi6082 Bc. SSZ ze Speciální biologie || Bi3003 Bc SZZ EMB - spec. EBR || Bi3004 Bc SZZ EMB - spec. EBŽI || Bi3005 Bc SZZ EMB - spec. MIKROB || Bi3006 Bc SZZ EMB - spec. BICL || Bi3007 Bc SZZ EMB - spec. MBG || Bi3008 Bc SZZ EMB - spec. BB ) && ( NOW ( JA002 Pokročilá angličtina - zk ) || NOW ( JF002 Pokročilá francouzština - zk ) || NOW ( JN002 Pokročilá němčina - zk ) || NOW ( JR002 Pokročilá ruština - zkouška ) || NOW ( JS002 Pokročilá španělština - zk )) || ( JA002 Pokročilá angličtina - zk || JF002 Pokročilá francouzština - zk || JN002 Pokročilá němčina - zk || JR002 Pokročilá ruština - zkouška || JS002 Pokročilá španělština - zk ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je po všech stránkách připravit studenty na zpracování diplomové práce. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student:
- odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím a splňující veškeré požadavky na ni kladené
- bude připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky
- bude umět pracovat s odbornou literaturou
- bude umět uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace
- analyzovat předložený problém a navrhovat řešení
- navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- analyzovat výsledky pomocí statistických metod
- formulovat závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce písemnou a přednáškovou formou
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s odbornou literaturou
- uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace
- analyzovat předložený problém a navrhovat řešení
- navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- analyzovat výsledky pomocí statistických metod
- formulovat závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce písemnou a přednáškovou formou
Osnova
  • Náplní předmětu je individuální vyhotovení diplomové práce včetně provedení praktické části dle pokynů vedoucího práce a obecných zásad uvedených na webových stránkách oddělení.
Literatura
  • Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, provedení experimentální části, vyhotovení diplomové práce.
Metody hodnocení
Aktivita studenta během přípravy diplomové práce je hodnocena průběžně školitelem. Finální hodnocení se uskutečňuje formou obhajoby diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.