Bi8241 Praktikum z genetiky rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (cvičící)
Mgr. Eliška Lukjanová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B3060 Obecná genetika || Bi3060 Obecná genetika ) && ( Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molekulární biologie || B4030 Molekulární biologie || B5740 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie || B7940 Molekulární biologie || B4020 Molekulární biologie || Bi4035 Molekulární biologie - lab.cv. )
Dřívější absolvování a zvládnutí požadavků předmětů Obecná genetika a Molekulární biologie je výhodou pro absolvování tohoto předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem praktického cvičení je aplikace konkrétních genetických a molekulárně-genetických metod při studiu genů a genomů rostlin; metody izolace rostlinné DNA, problematiky genetických markerů a jejich využití při genetickém mapování, identifikaci genů a celogenomovém genotypování, selekci a analýze mutantních a transgenních rostlin. Absolvování předmětu studentovi umožní získat praktické zkušenosti s konkrétními laboratorními metodami.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu získá praktické zkušenosti s konkrétními laboratorními metodami - izolace DNA, identifikace genů pomocí DNA markerů, selekce transformantů.
Osnova
  • 1. Příprava selekčního média pro skríning transformantů, 2. Skríning transformantů a vyhodnocení, 3. Skríning mutantů podle fenotypu, 4. Izolace DNA z rostlinného pletiva, 5. Důkaz přítomnosti transgenu pomocí PCR, 6. Praktická aplikace molekulárních markerů - SSR, CAPS, 7. Genetické mapování pomocí molekulárních markerů, 8. Celogenomové genotypování, 9. Databáze Arabidopsis thaliana a zemědělských plodin.
Literatura
  • ŘEPKOVÁ, Jana a Jiřina RELICHOVÁ. Genetika rostlin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 269 s. 3489/Př-12/01-17/30. ISBN 80-210-2736-3. info
  • WEIGEL, Detlef a Jane GLAZEBROOK. Arabidopsis : a laboratory manual. Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2002. xii, 354 s. ISBN 0-87969-572-2. info
Výukové metody
Výuka: praktická cvičení 4 vyučovací hodiny každé dva týdny, individuální konzultace a vypracování protokolů z jednotlivých experimentálních úloh.
Metody hodnocení
Zkouška: zápočet bude udělen za kompletní zpracování 3 protokolů skupinou studentů.
Informace učitele
Pro studenty zapsané do praktika je docházka povinná. Úspěšné absolvování praktika předpokládá samostatné vyhodnocení pokusů a vypracování protokolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.