F5170 Fyzika plazmatu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Předpoklady
F4120 Teoretická mechanika && F4090 Elektrodyn. a teorie rel.
F2050 Elektřina a magnetismus.F4040 Atomová, jaderná částicová fyzika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Srážkové procesy. Pružné srážky. Reprezentace srážek v rychlostním prostoru. Účinný průřez srážky. Poměrná ztráta energie při jedné pružné srážce. Rozdělovací funkce rychlostí a její fyzikální význam. Definice a výpočet střední hodnoty. Boltzmannova kinetická rovnice. Řešení BKR pro stacionární stav a homogenní plazma bez účasti vnějších sil. Maxwellovo rozdělení rychlostí.Tenzor tlaku. Systém hydrodynamických rovnic pro plazma. Rovnice kontinuity a rovnice hybnosti. Řešení BKR. Rovnice pro symetrickou a nesymetrickou část rozdělovací funkce. Plazma jako elektricky vodivé prostředí. Debyeův poloměr. Plazmobvá frekvence. Charakteristiky plazmatu. Transportní procesy v plazmatu. Koeficient difuse a vodivost plazmatu bez a v přítomnosti mg. pole. Nestacionární difuze. Ambipolární difuze. Dielektrické vlastnosti plazmatu. Permitivita a index lomu. Šíření elmg. vln v plazmatu. Fokker-Planckův srážkový člen a Fokker-Planckova kinetická rovnice. Silně ionizované plazma a jeho charakteristiky. Vlasovova rovnice.
Metody hodnocení
Krátká písemná zkouška a zkouška ústní.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.