F5170 Fyzika plazmatu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Lazar (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Rozvrh
St 13:00–15:50 Fs1,01017
Předpoklady
F4120 Teoretická mechanika && F4090 Elektrodyn. a teorie rel.
F2050 Elektřina a magnetismus.F4040 Atomová, jaderná částicová fyzika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Srážkové procesy. Pružné srážky. Reprezentace srážek v rychlostním prostoru. Účinný průřez srážky. Poměrná ztráta energie při jedné pružné srážce. Rozdělovací funkce rychlostí a její fyzikální význam. Definice a výpočet střední hodnoty. Boltzmannova kinetická rovnice. Řešení BKR pro stacionární stav a homogenní plazma bez účasti vnějších sil. Maxwellovo rozdělení rychlostí.Tenzor tlaku. Systém hydrodynamických rovnic pro plazma. Rovnice kontinuity a rovnice hybnosti. Řešení BKR. Rovnice pro symetrickou a nesymetrickou část rozdělovací funkce. Plazma jako elektricky vodivé prostředí. Debyeův poloměr. Plazmobvá frekvence. Charakteristiky plazmatu. Transportní procesy v plazmatu. Koeficient difuse a vodivost plazmatu bez a v přítomnosti mg. pole. Nestacionární difuze. Ambipolární difuze. Dielektrické vlastnosti plazmatu. Permitivita a index lomu. Šíření elmg. vln v plazmatu. Fokker-Planckův srážkový člen a Fokker-Planckova kinetická rovnice. Silně ionizované plazma a jeho charakteristiky. Vlasovova rovnice.
Metody hodnocení
Na serveru is.muni.cz jsou zveřejněny pro libovolného čitatele podrobné "Základní organizační pokyny" (soubor v adresáři Organizační pokyny) k průběhu výuky během semestru, očekávanému aktivního zapojení studentů a podmínkám připuštění ke zkoušce. Stručně shrnuto: Během semestru se očekává aktivní zapojení studentů do řešení příkladů buď na cvičení nebo odevzdáváním vzorových řešení (druhá možnost platí pouze pro studenty, kteří se nemohou z vážných důvodů zúčastnit cvičení, např. studenti kombinovaného studia nebo studenti v zahraničí). Rovněž je nutné, aby studenti správně a v daném termínu 14 dní zodpověděli znalostních testy na ISu, tzv. Odpovědníky. Pokud některý student nebude mít splněny všechny požadavky, dostane nějakou práci navíc, aby mohl jít ke zkoušce. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části student prokáže schopnost samostatně řešit příklady související s probíranou látkou.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět se za normálních okolností skládá z přednášky (2 vyučovací hodiny) a cvičení (1 vyučovací hodina). První vyučovací týden je však 1 hodina cvičení nahrazena přednáškou. Během semestru je možné, že v předem nahlášeném termínu dojde k nahrazení přednášky cvičením. Materiály k předmětu jsou dostupné v adresáři Studijní materiály předmětu PřF:F5170 na is.muni.cz. Poznámky k přednáškám, příklady do cvičení i internetové znalostní testy budou také přehledně zpřístupňovány podle vyučovacích hodin na is.muni.cz pomocí Interaktivní osnovy. Pro studenty kombinovaného studia budou po dohodě a s ohledem na jejich zájem organizovány speciální konzultace k návodům ke cvičení a obsahu přednášky. Tito studenti mají nárok na minimálně čtyři konzultace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.