F5170 Fyzika plazmatu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Rozvrh
Út 9:00–11:50 F1 6/1014
Předpoklady
F4120 Teoretická mechanika && F4090 Elektrodyn. a teorie rel.
F2050 Elektřina a magnetismus.F4040 Atomová, jaderná částicová fyzika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Srážkové procesy. Pružné srážky. Reprezentace srážek v rychlostním prostoru. Účinný průřez srážky. Poměrná ztráta energie při jedné pružné srážce. Rozdělovací funkce rychlostí a její fyzikální význam. Definice a výpočet střední hodnoty. Boltzmannova kinetická rovnice. Řešení BKR pro stacionární stav a homogenní plazma bez účasti vnějších sil. Maxwellovo rozdělení rychlostí.Tenzor tlaku. Systém hydrodynamických rovnic pro plazma. Rovnice kontinuity a rovnice hybnosti. Řešení BKR. Rovnice pro symetrickou a nesymetrickou část rozdělovací funkce. Plazma jako elektricky vodivé prostředí. Debyeův poloměr. Plazmobvá frekvence. Charakteristiky plazmatu. Transportní procesy v plazmatu. Koeficient difuse a vodivost plazmatu bez a v přítomnosti mg. pole. Nestacionární difuze. Ambipolární difuze. Dielektrické vlastnosti plazmatu. Permitivita a index lomu. Šíření elmg. vln v plazmatu. Fokker-Planckův srážkový člen a Fokker-Planckova kinetická rovnice. Silně ionizované plazma a jeho charakteristiky. Vlasovova rovnice.
Metody hodnocení
Krátká písemná zkouška a zkouška ústní.
Navazující předměty
Informace učitele
Studentům kombinovaného studia budou dány ke stažení na PC podstatné části přednášky. Ke cvičení budou těmto studentům zadány příklady, které musí vyřešené písemně předložit před připuštěním ke zkoušce. Čtyřikrát během semestru sjou organizovány speciální konzultace k obsahu přednášky a návodům ke cvičení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.