Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0104/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Z0104/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači v přednáškách budou seznámeni s cíly, vývojem a současným stavem regionální politiky v ČR a v ostatních zemích, především v zemích Evropské unie. Důraz je položen mj. na kritéria pro vymezování zaostalých či strukturálně postižených území, zpracování objektivní SWOT analýzy a na výběr optimálních nástrojů regionální politiky v různých typech území. Součástí kursu je seminář v jehož rámci posluchači zpracují seminární práci pod názvem Strategie a program rozvoje menšího územního celku, případně obce.
Osnova
  • 1. Definice základních pojmů, vývoj regionální politiky od počátku 30. let. 2. Hlavní ekonomické teorie. 3. Teorie regionálního růstu. 4. Nástroje regionální politiky - obecně, současné přístupy k regionální politice. 5. Hodnocení regionální politiky (hodnocení vlivu opatření a hodnocení efektivnosti). 6. Pozice regionální politiky v rámci celkové politiky EU, vývoj a cíle regionální politiky v EU. 7. Nástroje regionální politiky v EU, strukturální fondy EU. 8. Pojetí regionální politiky v ČR po roce 1989, vývoj, legislativa. 9. Problémové regiony v ČR. 10. Nástroje regionální politiky v ĆR (podle jednotlivých ministerstev). 11. Informace, poradenství, vzdělávání a regionální politika. 12. Příprava systému české regionální politiky na podmínky EU. 13. Regionální operační plány, strategie a programy rozvoje krajů, menších územních celků a obcí.
Literatura
  • Blažek, J.: Regionální vývoj a regionální politika: hlavní přístupy v zemích západní Evropy. In: Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii, UK Praha, 1993
  • Wokoun, R., a kol.: Regionální politika a rozvoj v České republice. MMR ČR Praha, 1998
  • Kol.: Podpora podnikání v České republice 2001. MPO ČR Praha, 2001
  • Kol.: Cesta do Evropské unie. Podpora regionální a municipální politiky v EU. MMR ČR Praha, 1997
Metody hodnocení
Přednáška, seminář, seminární práce, zkouška.
Informace učitele
Při klasifikaci bude položen důraz na kvalitu seminární práce, kterou student zpracovává průběžně během semestru. Student u písemné části zkoušky musí prokázat, že umí zpracovat objektivní analýzu mikroregionuv konkrétně zadaném území. Ústní část zkoušky regionu na základě předem daných ukazatelů. Ústní zkouška bude obsaho vat 2 otázky z problémových okruhů daných osnovou předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.