Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (přednášející)
Mgr. Bc. Jaroslav Biolek (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Rozvrh
Út 17:00–18:50 Z3,02045
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0104/01: Čt 14:00–14:50 Z3,02045, J. Biolek
Z0104/02: Čt 11:00–11:50 Z4,02028, J. Biolek
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 40 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači budou v průběhu semestru seznámeni se základními principy a východisky regionální politiky a její aplikací v rámci ČR a Evropské unie. Na pozadí základních přístupů a teorií regionálního rozvoje bude představena současná praxe se zaměřením na přípravu projektů na podporu regionálního rozvoje, zejména s účastí prostředků EU. Po zvládnutí teoretických základů je důraz položen na konkrétní nástroje, postupy a techniky, které jsou v současné praxi používány. Posluchači získají v rámci semináře praktické dovednosti s přípravou strategického rozvojového dokumentu a s projektovým řízením v podobě aplikované v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti.
Osnova
  • Osnova přednášky: 1. Definice základních pojmů, vývoj regionální politiky 2. Regionální politika v kontextu hlavních ekonomických teorií 3. Současné přístupy k regionální politice, politika Hospodářské a sociální soudržnosti 4. Principy, cíle a nástroje regionální politiky EU 5. Regionální politika v ČR a vstup do EU, Strategie regionálního rozvoje ČR 6. Rozvojové strategie a programy jako nástroj regionálního rozvoje 7. Projektový cyklus na úrovni programu a projektu 8. Programové dokumenty a jejich financování v praxi, 9. Tématické vymezení podporovaných aktivit v programovém období 2007 - 2013 10. Příprava rozvojového projektu – informace, instituce, žadatelé, aplikace pravidel veřejné podpory a pravidel pro veřejné zakázky 11. Příprava rozvojového projektu – projektová fiše, logický rámec, žádost 12. Příprava rozvojového projektu - studie proveditelnosti, hodnocení finanční a ekonomické efektivnosti projektu 13. Příprava rozvojového projektu – marketingová analýza, územní připravenost, analýza rizik, vliv projektu na životní prostředí Osnova semináře: 1. Regionální disparity - zpracování příkladu na vybraných regionech různých řádů 2. Vývoj regionálních disparit v ČR 3. Vývoj regionálních disparit v ČR 4. Kohezní zpráva EU – disparity na evropské úrovni 5. Kohezní zpráva EU – disparity na evropské úrovni 6. Příprava rozvojové strategie 7. Příprava rozvojové strategie 8. Příprava rozvojové strategie - diskuse 9. Tématická analýza dotačních programů 10. Dotační audit vylosovaného projektového záměru 11. Dotační audit - diskuse 12. Příprava žádosti o dotaci (vylosované téma) 13. Simulace hodnocení projektu
Literatura
  • BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2002. 211 s. ISBN 8024603845. info
  • Regionálny rozvoj a regionálna politika. Edited by Eva Rajčáková. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 119 s. ISBN 8022320382. info
  • BERMAN, N. 1994. Strategické plánování lokálního rozvoje. Praha : Barents Group, 1994
  • Wokoun, R., a kol.: Regionální politika a rozvoj v České republice. MMR ČR Praha, 1998
  • CIHELKOVÁ, Eva. Evropská integrace - Evropská unie. Edited by Jaroslav Jakš. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2004. xvii, 377. ISBN 8024508540. info
Výukové metody
přednášky, vypracování individuálních i skupinových úkolů a jejich prezentace, prezentace odborníků z oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje, diskuse
Metody hodnocení
Vypracování seminární práce, ústní zkouška.
Informace učitele
Další zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm www.kr-jihomoravsky.cz www.jihovychod.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.