Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Veselý (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. St 15:00–16:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0104/01: Po 19. 9. až Ne 18. 12. Po 13:00–13:50 Z4,02028, F. Veselý
Předpoklady
PROGRAM ( B - AG ) || PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači budou v průběhu semestru seznámeni se základními principy a východisky regionálního rozvoje a regionální politiky a příklady jejich aplikací v praxi. Cílem předmětu je zejména představení, rozbor a diskuse metodologických a ekonomickým východisek a teorií regionálního rozvoje a konceptu regionální politiky včetně vybraných aktuálních témat a přístupů.
Osnova
 • Osnova přednášky:
 • 1. úvodní přednáška
 • 2. regionální rozvoj - úvod do konceptu
 • 3. teorie regionálního rozvoje 1
 • 4. teorie regionálního rozvoje 2
 • 5. současný stav problematiky regionálního rozvoje
 • 6. regionální politika - úvod do konceptu
 • 7. regionální politika - vývoj konceptu
 • 8. regionální politika - strategické regionální plánování
 • 9. regionální politika v EU (základní východiska a principy)
Literatura
 • BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2002. 211 s. ISBN 8024603845. info
 • Regionálny rozvoj a regionálna politika. Edited by Eva Rajčáková. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 119 s. ISBN 8022320382. info
 • BERMAN, N. 1994. Strategické plánování lokálního rozvoje. Praha : Barents Group, 1994
 • Wokoun, R., a kol.: Regionální politika a rozvoj v České republice. MMR ČR Praha, 1998
 • CIHELKOVÁ, Eva. Evropská integrace - Evropská unie. Edited by Jaroslav Jakš. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2004. xvii, 377. ISBN 8024508540. info
Výukové metody
přednášky, vypracování individuálních i skupinových úkolů a jejich prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Vypracování seminární práce, zkouška (kombinace písemného a ústního zkoušení).
Informace učitele
Další zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm www.kr-jihomoravsky.cz www.jihovychod.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.