Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (přednášející)
RNDr. Bc. Kamila Dolák Klemešová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0104/01: Út 19:00–19:50 Z6,02006, K. Dolák Klemešová
Z0104/02: St 19:00–19:50 Z3,02045, K. Dolák Klemešová
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 40 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači budou v průběhu semestru seznámeni se základními principy a východisky regionální politiky a její aplikací v rámci ČR a Evropské unie. Na pozadí základních přístupů a teorií regionálního rozvoje bude představena současná praxe se zaměřením na přípravu projektů na podporu regionálního rozvoje, zejména s účastí prostředků EU. Po zvládnutí teoretických základů je důraz položen na konkrétní nástroje, postupy a techniky, které jsou v současné praxi používány. Posluchači získají v rámci semináře praktické dovednosti s přípravou strategického rozvojového dokumentu a s projektovým řízením v podobě aplikované v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti.
Osnova
 • Osnova přednášky: 1. úvodní přednáška
 • 2. regionální rozvoj - úvod do konceptu
 • 3. teorie regionálního rozvoje 1
 • 4. teorie regionálního rozvoje 2
 • 5. současný stav problematiky regionálního rozvoje
 • 6. regionální politika - úvod do konceptu
 • 7. regionální politika - vývoj konceptu
 • 8. regionální politika - strategické regionální plánování
 • 9. regionální politika v EU
 • 10. regionální politika v ČR
Literatura
 • BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2002. 211 s. ISBN 8024603845. info
 • Regionálny rozvoj a regionálna politika. Edited by Eva Rajčáková. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 119 s. ISBN 8022320382. info
 • BERMAN, N. 1994. Strategické plánování lokálního rozvoje. Praha : Barents Group, 1994
 • Wokoun, R., a kol.: Regionální politika a rozvoj v České republice. MMR ČR Praha, 1998
 • CIHELKOVÁ, Eva. Evropská integrace - Evropská unie. Edited by Jaroslav Jakš. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2004. xvii, 377. ISBN 8024508540. info
Výukové metody
přednášky, vypracování individuálních i skupinových úkolů a jejich prezentace, prezentace odborníků z oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje, diskuse
Metody hodnocení
Vypracování seminární práce, písemní zkouška (potřeba dosáhnout nejméně 60% správných odpovědí).
Informace učitele
Další zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm www.kr-jihomoravsky.cz www.jihovychod.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.