G9731k Nerostné suroviny Moravy a Slezska

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
! G9730 Nerostné suroviny Moravy a Sl. &&! G9731 Nerostné suroviny Moravy a Sl. &&( G5061 Ložisková geologie I || G5060 Ložisková geologie I || PROGRAM ( D - GE )) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka bude probíhat v podzimním semestru 2005/2006.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2017, podzim 2019.