EN

PřF:Bi5007 Bakalářská práce ekotox I - Informace o předmětu

Bi5007 Bakalářská práce z ekotoxikologie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí práce (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška || JAB05 Angličtina pro biology-zkouška || JAB01 Angličtina pro biology I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět bakalářská práce I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzu následujícího) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Tvorbou bakalářské práce se studenti naučí:
- pracovat s odbornou literaturou
- uspořádat, kombinovat, analyzovat, shrnout, zhodnotit a reprodukovat odborné informace
- vytvářet odborný text ve formě obvyklé pro daný obor
- případně realizovat samostatně zadané experimenty
- formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou
Osnova
  • Studenti si vyberou z témat aktuálně vyhlášených pro daný obor.
  • Studenti se sejdou se školitelem a domluví se na dalším postupu a konzultacích.
  • Studenti se individuálně či společně naučí pracovat s internetovými databázemi a zásadám práce s vědeckou literaturou, psaní odborného textu a citačními zásadami.
  • Studenti samostatně zpracovávají bakalářskou práci pod vedením školitele.
  • V případě experimentální části práce, po předání experimentálního plánu školitelem, studenti samostatně realizují zadané experimenty.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce s internetovými literárními databázemi), příprava bakalářské práce. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Informace učitele
http://www.recetox.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi5007