Bi9733 Diplomová práce z ochrany přírody III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi8732 Dipl. práce z ochrany přír. II && ( JA002 Pokročilá angličtina - zk || JF002 Pokročilá francouzština- zk || JN002 Pokročilá němčina - zk || JR002 Pokročilá ruština - zkouška || JS002 Pokročilá španělština - zk || NOW ( JA002 Pokročilá angličtina - zk )|| NOW ( JF002 Pokročilá francouzština- zk )|| NOW ( JN002 Pokročilá němčina - zk )|| NOW ( JR002 Pokročilá ruština - zkouška )|| NOW ( JS002 Pokročilá španělština - zk ))
Bi7731 Diplomová práce z ochrany přírody I Bi8732 Diplomová práce z ochrany přírody II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Osnova
  • Studium literárních pramenů, sběr rostlinného materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace. Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Samostatná práce pod vedením vedoucího práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.