PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (cvičící)
Bruno Rossi, PhD (přednášející)
Bacem Mbarek, PhD (cvičící)
RNDr. Martin Macák (cvičící)
Ing. Lukáš Grolig (přednášející)
RNDr. David Gešvindr, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. (cvičící)
Radmila Čermáková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV226/LaSArIS: Čt 10:00–11:50 A319, B. Bühnová, R. Ošlejšek, T. Pitner, B. Rossi
PV226/Psychologie: St 14:00–15:50 B410, J. Dan
PV226/Sw_architektury: Po 16:00–17:50 A318, L. Grolig
Předpoklady
SOUHLAS
Zájem o aktivity laboratoře Lasaris, tj. oblasti návrhu, vývoje a provozu systémů s velkým důrazem na jejich kvalitu, zejména pak kritických systémů a infrastruktur.
V případě semináře zaměřeného na softwarové architektury se očekává pokročilá znalost vývoje aplikací a to jak frontendové tak backendové strany. Dále se očekává znalost návrhu relačních databází a jejich realizace. Student by měl také mít základní znalosti o operačních systémech, kontejnerizaci a počítačových sítích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 54/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 66 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje podpoře činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi. Zabývá se problematikou návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesním a datovým modelováním, řízením implementace systémů a softwarovými technologiemi pro jejich výstavbu. Seminář seznamuje se zajímavými výzkumnými a vývojovými projekty řešenými v Lasaris, zejména v oblasti návrhu rozsáhlých IT a kritických infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids). Do výuky jsou zváni i externí odborníci zejména z IT průmyslu nebo ze zahraničí.

V semestru podzim 2022 bude PV226 hostit dva samostatné specializované semináře, "Softwarové architektury" a "Vybrané kapitoly z praktické psychologie" s následujícím zaměřením:

Seminář se zaměřením na "Softwarové architektury" se zaměří na seznámení se s nejčastějšími moderními řešeními vybraných typů systému. Principy budou aplikovány na případových studiích z dané oblasti.

Seminář se zaměřením "Vybrané kapitoly z praktické psychologie" si klade za cíl poskytnout posluchačům základní informace z vybraných disciplín vědecké psychologie pro usnadnění orientace v životních situacích. Získají zkušenost s metodami psychodiagnostickými a psychokorektivními, případně prožitkovými. Po absolvování kurzu rozpoznají, kdy je vhodné a účelné obracen se na odborné psychology. Psychologie jim bude prezentována jako věda multiparadigmatická s kritickým přístupem ke svým poznatkům. Akcentovány budou přesahy do IT světa, jako je vedení a motivace členů týmu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zapojit se aktivně do činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi;
- dle individuálního zaměření aplikovat vybrané znalosti návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesního a datového modelování, řízení implementace systémů a softwarových technologií pro jejich výstavbu;
- zapojit se do výzkumných a vývojových projektů řešených v Lasaris, zejména v oblasti návrhu rozsáhlých IT a kritických infrastruktur.
Osnova
 • V případě Lasaris (základní seminář):
 • Osnova každého semestru je složena z individuálních vystoupení členů laboratoře a externích hostů, případně samotných studentů (viz interaktivní osnova daného semestru).
 • V případě softwarových architektur:
 • 1 ADR, C4 & důležité diagramy (ERD, sekvenční, procesní)
 • 2 Identita, řízení přístupu, compliance, zero trust
 • 3 Architektury pro webové e-commerce systémy (případová studie globální eshop)
 • 4 Architektury real-time systémů (případová studie sázkový systém, případová studie real-time kolaborace)
 • 5 Architektury streamovacích služeb
 • 6 Architektury datových skladů a analytických systémů
 • 7 Principy integrace strojového učení do systémů
 • V případě Vybraných kapitol z praktické psychologie:
 • Detailní osnova je dostupná na https://is.muni.cz/auth/el/fi/podzim2022/PV226/Dan_-_Psychologie_-_osnova_prednasek_01092022.pdf
Literatura
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • LUCKHAM, David C. The power of events : an introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. Boston: Addison-Wesley, 2002. xix, 376. ISBN 0201727897. info
Výukové metody
V případě Lasaris přehledová vystoupení přednášejících k tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Prezentace mapující spolupráci laboratoře s průmyslovou sférou. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s hlavním přednášejícím (typicky na projektu vědy a vývoje, praktické aplikaci, spolupráci s průmyslem, výukovém materiálu).

V případě softwarových architektur se studenti účastní diskuzní skupiny, kde se formou přednášky projdou jednotlivá témata, které se následně diskutují. Znalosti se cvičí formou návrhu dle zadání nebo zpracováním eseje na dané téma.
Metody hodnocení
V případě LaSArIS docházka do seminářů a posouzení výsledku zadané samostatné práce.
V případě softwarových architektur je nutná účast na konzultacích.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.