PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (cvičící)
Bruno Rossi, PhD (přednášející)
RNDr. Martin Macák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Palubová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Předpoklady
SOUHLAS
V žádosti o SOUHLAS prosím uveďte, zda máte zájem o seminář Lasaris, Intro do agilního přístupu nebo Psychologie. Žádostí o SOUHLAS se nenechte odradit, pomáhá nám jen regulovat kapacitu uvedených seminářů.
V případě Lasaris se očekává zájem o aktivity laboratoře Lasaris, tj. oblasti návrhu, vývoje a provozu rozsáhlých a kritických systémů s důrazem na jejich kvalitu.
V případě semináře "Intro do agilního přístupu" se očekává zájem o toto téma.
V případě semináře zaměřeného na "Vybrané kapitoly z praktické psychologie" se očekává zájem o toto téma.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 7/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/100
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje podpoře činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi. Zabývá se problematikou návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesním a datovým modelováním, řízením implementace systémů a softwarovými technologiemi pro jejich výstavbu. Seminář seznamuje se zajímavými výzkumnými a vývojovými projekty řešenými v Lasaris, zejména v oblasti návrhu rozsáhlých IT a kritických infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids). Do výuky jsou zváni i externí odborníci zejména z IT průmyslu nebo ze zahraničí.

V semestru podzim 2024 bude PV226 hostit dva samostatné specializované semináře, "Intro do agilního přístupu" a "Vybrané kapitoly z praktické psychologie" s následujícím zaměřením:

Cílem semináře "Intro do agilního přístupu" je poskytnout studentům základní informace o agilitě a její aplikaci ve firmách různých velikostí. Studenti si osvojí agilní přístup, hodnoty a principy, jakož i různé agilní metodiky a jejich využití v praxi. Osvojí si koncepty agilního vývoje softwaru, výhody a nevýhody agilního přístupu ve srovnání s "waterfall" metodikou. Seminář se detailněji zaměří na Scrum framework, jeho hodnoty, role a význam jednotlivých ceremonií. Kromě toho budou studenti obeznámeni s agilním leadershipem, agilními transformacemi a SAFe (Scaled Agile Framework). Součástí semináře budou praktické příklady, cvičení/simulace, jakož i diskuse a interakce s odborníky z praxe. Tímto způsobem se studenti připraví na efektivní využití agilních metod v jejich budoucí kariéře v dynamickém a rychle měnícím se IT světě.

Seminář se zaměřením "Vybrané kapitoly z praktické psychologie" si klade za cíl poskytnout posluchačům základní informace z vybraných disciplín vědecké psychologie pro usnadnění orientace v životních situacích. Získají zkušenost s metodami psychodiagnostickými a psychokorektivními, případně prožitkovými. Po absolvování kurzu rozpoznají, kdy je vhodné a účelné obracen se na odborné psychology. Psychologie jim bude prezentována jako věda multiparadigmatická s kritickým přístupem ke svým poznatkům. Akcentovány budou přesahy do IT světa, jako je vedení a motivace členů týmu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zapojit se aktivně do činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi;
- dle individuálního zaměření aplikovat vybrané znalosti návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesního a datového modelování, řízení implementace systémů a softwarových technologií pro jejich výstavbu;
- zapojit se do výzkumných a vývojových projektů řešených v Lasaris, zejména v oblasti návrhu rozsáhlých IT a kritických infrastruktur.
Osnova
 • V případě Lasaris (základní seminář):
 • Osnova každého semestru je složena z individuálních vystoupení členů laboratoře a externích hostů, případně samotných studentů (viz interaktivní osnova daného semestru).
 • V případě Intro do agilního přístupu:
 • Detailní osnova je dostupná jako interaktivní osnova ve studijních materiálech předmětu
 • V případě Vybraných kapitol z praktické psychologie:
 • Detailní osnova je dostupná na https://is.muni.cz/auth/el/fi/jaro2024/PV226/psychologie/Psychologie-osnova.pdf
Literatura
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
 • LUCKHAM, David C. The power of events : an introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. Boston: Addison-Wesley, 2002, xix, 376. ISBN 0201727897. info
Výukové metody
V případě Lasaris přehledová vystoupení přednášejících k tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Prezentace mapující spolupráci laboratoře s průmyslovou sférou. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s hlavním přednášejícím (typicky na projektu vědy a vývoje, praktické aplikaci, spolupráci s průmyslem, výukovém materiálu).

V případě Intro do agilního přístupu přednášky k tématu spolu s interaktivními cvičeními a diskuzí.

V případě Vybraných kapitol z praktické psychologie přednášky k tématu spolu s interaktivními cvičeními a diskuzí.
Metody hodnocení
Docházka do seminářů a posouzení výsledku zadané samostatné práce.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2024/PV226