EN

PřF:Bi3030 Fyziologie živočichů - Informace o předmětu

Bi3030 Fyziologie živočichů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Přemysl Bartoš (náhr. zkoušející)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Radek Netušil (náhr. zkoušející)
Mgr. Pavel Slabý, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 10:00–11:50 A11/132
Předpoklady
! Bi6790 Biologie živočichů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je nabízen těm, kteří neabsolvovali Biologii živočichů Bi6790. Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -diskutovat problematiku fyziologických dějů ve srovnávacích souvislostech u různých živočišných skupin v různých ekologických prostředích -podat předhled současných znalostí o mechanismech fyziologických regulací v širším adaptivním a fylogenetickém kontextu -rozumět základům fyziologických mechanismů člověka -analyzovat spoupráci různých homeostatických systémů
Osnova
  • 1. Postavení fyziologie mezi ostatními vědami 2. Fyziologické principy 3. Homeostáza, adaptace a regulace 4. Obecná neurofyziologie 5. Přeměna látek a energií - metabolizmus 6. Teplota, její vliv a udržování 7. Problém velikosti a proporcí těla 8. Fyziologie pohybu 9. Funkce tělních tekutin 10. Imunitní systém 11. Cirkulace 12. Fyziologie dýchacího systému 13. Fyziologie trávení a vstřebávání 14. Exrece a osmoregulace 15. Hormonální řízení 16. Nervová soustava 17. Speciální fyziologie smyslů 18. Biorytmy
Literatura
  • VÁCHA, Martin, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK, Vladimír ŠIMEK a Ivana FELLNEROVÁ. Srovnávací fyziologie živočichů. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 165 s. ISBN 80-210-3379-7. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • WILLMER, Pat, G. STONE a Ian A. JOHNSTON. Environmental physiology of animals. Oxford: Blackwell Science, 1999. x, 644. ISBN 063203517X. info
Výukové metody
Teoretická příprava pomocí učebnic, přednášek a webových aplikací.
Metody hodnocení
Přednáška v rozsahu dvou hodin týdně zakončená písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.