MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Červenka (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMAE/01: Út 10:00–11:50 P302b, kromě Út 28. 3., F. Červenka
MPE_CMAE/02: Út 8:00–9:50 S311, kromě Út 28. 3., F. Červenka
MPE_CMAE/03: Út 12:00–13:50 P304, kromě Út 28. 3., J. Chalmovianský
MPE_CMAE/04: Út 14:00–15:50 P102, kromě Út 28. 3., F. Červenka
MPE_CMAE/06: Út 16:00–17:50 S311, kromě Út 28. 3., J. Chalmovianský
Předpoklady
(! MPE_ACMA Seminar in macroeconomics ) && (! NOWANY ( MPE_ACMA Seminar in macroeconomics ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je doplnit teoretické znalosti makroekonomie praktickými aplikacemi. Konkrétně je cílem
- ilustrovat fungování makroekonomických mechanismů pomocí příkladů s reálnými makroekonomickými daty,
- rozšíření pochopení základních makroekonomických principů s praktickými historickými příklady,
- diskuze nad možnými různými dopady implementovaných hospodářských politik,
- procvičit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami,
- rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student mít širší rozhled v makroekonomii, bude znát širší souvislosti vazeb mezi makroproměnnými a bude schopen diskutovat nad konkrétními makroekonomickými problémy.
Konkrétně, bude schopen např.
- spočítat základní makroekonomické veličiny, jako HDP, inflaci, či nezaměstnanost z podkladových dat,
- dovodit konkrétní dopady na dlouhodobý ekonomický růst u událostí, jako je změna míry úspor, změna populačního růstu, válka apod.,
- spočítat krátkodobé a dlouhodobé rovnováhy v jednoduchých makroekonomických modelech,
- uvažovat alternativní možné dopady modelových změn ve fiskální, monetární, nebo obchodní politice.
Osnova
 • Makroekonomická data
 • Ekonomická rovnováha
 • Peníze a inflace
 • Otevřená ekonomika
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomický růst
 • ISLM model
 • Mundell-Flemingův model
 • Monetární a fiskální politika
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Tenth edition. New York: Macmillan international, higher education, 2019. xxxv, 612. ISBN 9781319105990. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Ninth edition. New York: Worth Publishers, 2016. xxxv, 642. ISBN 9781464182891. info
  doporučená literatura
 • KAUFMAN, Roger T. Student guide and workbook for use with Macroeconomics N. Gregory Mankiw. 6th ed. New York: Worth Publishers, 2007. xiii, 378. ISBN 9780716773399. info
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
Semináře navazují a doplňují přednášky předmětu Makroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a diskusí.
Metody hodnocení
dva průběžné písemné testy + práce/aktivita na cvičení + projekt a jeho obhajoba v debatě
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPE_CMAE