FF FBPGpV Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Součásti SZZ a jejich obsah

Studium je ukončeno ústní státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška probíhá podle okruhů otázek, které jsou odvozeny z výstupů z učení povinných a vybraných povinně volitelných předmětů.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 2/0/06 1Z
FF:PGB002Obecná pedagogika M. Polzk 2/0/06 1Z
FF:PGB003Pedagogické teorie M. Polzk 2/0/06 2Z
FF:PGB004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 2/0/06 2Z
FF:PGB005Základy sociologie K. Šeďovázk 2/0/06 3P
FF:PGB006Sociology of Education K. Šeďovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB007Základy psychologie B. Lazarovázk 0/0/06 1P
FF:PGB009Didaktika Z. Šalamounovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 3Z
FF:PGB011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 4Z
FF:PGB201Státní závěrečná zkouška bakalářská J. ZounekSZk 0/0/0- -Z
60 kreditů