FF FNFJUpV Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-FJU_ Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se stává ze 3 částí: jednak z teoretických otázek z oblasti psychologického-pedagogického základu, jednak z okruhů vztahujících se k francouzské literatuře a lingvistice.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve vedlejším plánu student závěrečnou práci nepíše.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (24 kreditů)

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJU2A041Didaktika francouzštiny I P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3P
FF:FJU2A042Didaktika francouzštiny II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 4P
12 kreditů

Praxe

Rozdělení hodin praxe u dvouoborového studia (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II):
1) 180 hodin příprava a úkoly

  • deník praxe, úkoly ad.
2) 180 hodin přímo na škole 
  • 50 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
  • 130 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJU2A045Pedagogická praxe I P. Dytrtz 0/0/180 struktura hodin se dělí na náslechy a další činnost ve škole, výuku v tandemu a individ. výuku.6 3P
FF:FJU2A046Pedagogická praxe II M. Maláz 0/0/180 struktura hodin se dělí na náslechy a další činnost ve škole, výuku v tandemu a individ. výuku.6 4P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty (16 kreditů)

Blok A - Lingustique

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
16 kreditů

Blok B - Littérature

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
16 kreditů

Závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
FF:FJ2A042Státní závěrečná zkouška magisterská P. DytrtSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů