FSS SAN72 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí
1) Teorie sociální antropologie: písemná zkouška formou uceleného textu/eseje. Studující si volí a odpovídají na dvě otázky ze čtyř. Zkouška navazuje na povinné předmětu SANb 1001, SANb 1002, SANb 1005, SANb 1006, SANb 1007 a SANb 1008
2) Metody sociální antropologie: Písemná zkouška formou přípravy návrhu výzkumného projektu. Studující si volí jeden text ze čtyř, na jehož základě formulují výzkumný návrh postavený na kvalitativní výzkumné metodě. Zkouška navazuje na povinné předměty SANb 1003, SANb 1004 a SANb 1005
3) Aplikovaná sociální antropologie: písemná zkouška formou uceleného textu/eseje. Studující si volí a odpovídá na tři ze šesti otázek. Zkouška navazuje na povinný předmět SANb 1001, SANb 1002, SANb 1003, SANb 1007, SANb 1006 a SANb 1008
4) studující musí úspěšně obhájit i bakalářskou práci

Studijní povinnosti

Studující musí na oboru získat celkem 100 ETCS

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1) Z ženy matkou: prožívání mateřství současnými prvorodičkami (https://is.muni.cz/auth/th/397441/fss_b/?fakulta=1423;obdobi=7131)
2) Stávání se tělem tchaj-ti: analýza formy osmnácti pohybů (https://is.muni.cz/th/408660/fss_b)
3) Škola jako totální instituce pohledem politické antropologie (https://is.muni.cz/th/407969/fss_b/)
4) Prázdniny pro psa: Analýza ,,rodinných" hotelů pro psy a pohled jejich provozovatelů na pozici psa ve společnosti (https://is.muni.cz/th/427373/fss_b/)
5) Veřejný prostor v sousedství optikou sociálního kapitálu (https://is.muni.cz/th/427323/fss_b/)

Doporučený průchod studijním plánem

Jazyky (2kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/01+2 1-
3 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 1-
1 kredit

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2001Projekt k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Seminář k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Studující musí během celého studia absolvovat všechny povinné předměty a získat z nich 51 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
FSS:SANb1007Kritická interpretace náboženství I. Kašparovázk 1/1/06 4Z
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 2Z
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1004Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/09 2Z
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 1P
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

V průběhu studia musí studující získat nejméně 21 kreditů z nabídky povinně-volitelných předmětů, z toho jeden musí být absolvovaný v anglickém jazyce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SANb2007Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2014Antropologie spotřeby a konzumní společnosti Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2008Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
51 kreditů

Volitelné předměty

V rámci studijního programu Sociální antropologie (na dostudování hlavní) si studující volí libovolné předměty z nabídky jakéhokoliv studijního programu v rámci MU. Musí získat minimálně 10 kreditů.