PdF NVV2Svp Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVm002Estetika B. Rozbořilzk 1/0/02 1Z
PdF:VVm004Ateliér 1 P. Kamenickýz 0/3/03 1P
PdF:VVm007Sociologie kultury B. Rozbořilzk 1/0/02 2Z
PdF:VVm009Ateliér 2 P. Kamenickýz 0/3/03 2P
PdF:VVm014Ateliér 3 P. Kamenickýz 0/3/03 3P
PdF:VVm033Seminář k dějinám umění R. Horáčekz 0/2/02 1Z
PdF:VVm034Rozšiřující kapitoly dějin umění R. Horáčekz 0/2/02 2Z
PdF:VVm035Vybraná témata umění 20. a 21. století R. Horáčekz 0/2/02 3Z
PdF:VVm036Psychologie umění H. Stehlíková Babyrádováz 1/0/01 4Z
PdF:VVm037Profesní portfolio J. Nedomováz 0/3/03 4-
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVm003Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1Z
PdF:VVm008Didaktika 2 - Intermediální výukové modely H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/03 2Z
PdF:VVm031Didaktika 3 - Výtvarná dílna, participativní projekt a kurilulární dokumenty na ZŠ a SŠ H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/03 3Z
PdF:VVm032Teorie umění R. Horáčekzk 1/0/02 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:VV6002Učitelská praxe 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VV6003Učitelská praxe 3 -z 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů