PřF MATH Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 3P
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/2/04+2 2P
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 1P
PřF:M7986Statistická inference I S. Katinazk 2/24+2 1P
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/2/04+2 2P
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0122Časové řady II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M6868Spojité deterministické modely II Z. Pospíšilk 2/2/04+1 --
PřF:M7116Strukturované populační modely Z. Pospíšilk 2/1/03+1 --
PřF:M7777Aplikovaná analýza funkcionálních dat J. Koláčekz 0/2/02 --
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M7985Analýza přežití II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8751Pokročilé regresní modely I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8752Pokročilé regresní modely II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8986Statistická inference II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9301Matematická ekonomie J. Pasekak 2/1/03+1 --
PřF:M9750Robustní a neparametrické statistické metody S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9DM2Data mining II M. Kolářk 0/2/02+1 --
PřF:MF004Matematické modely ve financích I. Horovázk 2/0/02+2 --
82 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 kredity

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 1-
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 2-
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 J. Pasekaz 0/0/010 3-
PřF:MADPNDiplomová práce 4 J. Pasekaz 0/0/010 4-
30 kreditů