FSS ENV11 Environmental Studies
Name in Czech: Environmentální studia
master's full-time single-subject
Included in the programme: FSS N-ENV Environmental Studies

Diplomová práce (alespoň 25 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ENSn4446Quantitative research in environmentalism J. Činčerazk 2/0/08 3P
FSS:ENSn4447Qualitative research in environmentalism J. Činčerazk 2/2/08 3P
FSS:ENSn4448Academic Reading and Writing J. Činčeraz 1/1/05 1Z
FSS:ENSn4526Master thesis - preparatory seminar I K. Stibralz 0/2/06 3P
FSS:ENSn4528Master thesis - preparatory seminar II K. Stibralz 0/2/06 4P
33 credits

Jazyk (4 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ENSn4408Practise K. Stibralz 0/0/0 100 hodin.4 2-
FSS:ENSn4414Landscape Ecology H. Librovázk 2/0/06 4P
FSS:ENSn4437Management of Rural Space K. Stibralzk 2/0/08 2P
FSS:ENSn4439Environmental Ethics II B. Binkazk 2/1/08 2Z
FSS:ENSn4440Aesthetic Perception of Nature K. Stibralzk 2/0/07 2P
FSS:ENSn4444Economics for Environmentalists B. Binkazk 1/1/08 1Z
FSS:ENSn4449The Law and Ecological Problems J. Činčerazk 0/2/04 3P
45 credits

Selective courses

Společnost a environmentální otázky

Toto zaměření se zabývá vazbami mezi člověkem a přírodou na kolektivní i individuální úrovni. Studenti získávají vhled do vybraných sociologických, psychologických, filozofických a etických teorií, osvojují si metody vědecké práce v terénu a získávají také možnost věnovat se tvorbě odborných textů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ENSn4555Rural Sociology B. Binkazk 1/1/06 3-
FSS:ENSn4581Lifestyle and Environmental Issues H. Librováz 1/1/08 2-
FSS:ENSn4585The manner of life in the latest Roman Empire L. Kysučanz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4622Environmental sociology B. Binkazk 2/0/05 1-
FSS:ENSn4625The Creating a Scientific Text (Practice) J. Činčeraz 2/0/010 4-
FSS:ENSn4627Ecopsychology I: Relationship to nature and the environment K. Stibralzk 2/0/06 1-
FSS:ENSn4652Vision of Environmental Ethics B. Binkaz 0/0/03 4-
FSS:ENSn4653Environmental History K. Stibralzk 2/0/06 1-
FSS:ENSn4663Environmental synthesis of humanities H. Librováz 1/1/08 3-
FSS:ENSn4664Conservation psychology II: New themes K. Stibralzk 1/1/04 4-
59 credits

Občanská sféra a politika

Občanská sféra a politika je zaměření určené těm, kteří chtějí svoje profesní uplatnění spojit s aktivním občanstvím ať již v rámci veřejné správy, neziskových nevládních organizací nebo politické aktivity.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ENSn4566Political geography of development J. Činčerazk 2/1/05 1-
FSS:ENSn4572Facilitation of Environmental Communication Processes B. Binkazk 0/0/04 1-
FSS:ENSn4618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 3-
FSS:ENSn4629Communication of environmental issues with the public J. Činčerazk 2/0/08 2-
FSS:ENSn4634Environmental NGOs and Society B. Binkazk 0/2/06 1-
FSS:ENSn4637Environmental Education and Evaluation J. Činčerazk 2/0/06 2-
FSS:ENSn4644Environmental Aspects of Energy Utilisation H. Librovázk 1/1/06 1-
FSS:ENSn4647EU subsidy policy J. Činčerazk 2/0/04 4-
FSS:ENSn4651Economic Instruments of Environmental policy J. Činčeraz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4654Global Citizen and Systemic Change J. Činčeraz 1/1/03 3-
FSS:ENSn4662Public Participation in Sustainable City Planning K. Stibralz 2/0/05 2-
53 credits

Město, venkov, krajina

Město, venkov, krajina se zaměřuje na environmentální souvislosti proměn fyzického prostředí (přírodního i umělého) a na jejich společenskovědní reflexi. Pro toto zaměření jsou charakteristické terénní exkurze.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ENSn4555Rural Sociology B. Binkazk 1/1/06 3-
FSS:ENSn4580Contemporary Cultural Dimension of Nature and Landscape - excursion K. Stibralz 0/0/0 1 týden.3 2-
FSS:ENSn4585The manner of life in the latest Roman Empire L. Kysučanz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4604Botany Seminar - Vegetation of Central Europe L. Tichýzk 2/0/0 9 přednášek je doplněno exkurzemi.7 2-
FSS:ENSn4623Nature and Landscape in Contemporary Art K. Stibralzk 2/0/05 2-
FSS:ENSn4633Studying Local Rural Systems K. Stibralz 0/2/04 2-
FSS:ENSn4648City and landscape: between ideals and everyday life K. Stibralzk 2/2/08 1-
FSS:ENSn4650Biodiversity conservation H. Librovázk 1/1/05 2-
FSS:ENSn4653Environmental History K. Stibralzk 2/0/06 1-
FSS:ENSn4662Public Participation in Sustainable City Planning K. Stibralz 2/0/05 2-
52 credits

Ekologická ekonomie

Toto studijní zaměření je určeno studentům, kteří se zajímají o ekonomické souvislosti ekologické krize, o kritiku ekonomického středního proudu a o hledání alternativ v oblasti ekonomické teorie, veřejných politik i (eko-sociální) podnikatelské praxe.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ENSn4445Social ecological economics B. Binkazk 1/1/07 2-
FSS:ENSn4566Political geography of development J. Činčerazk 2/1/05 1-
FSS:ENSn4618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 3-
FSS:ENSn4624Ethical and Local Economy B. Binkazk 0/2/05 4-
FSS:ENSn4633Studying Local Rural Systems K. Stibralz 0/2/04 2-
FSS:ENSn4644Environmental Aspects of Energy Utilisation H. Librovázk 1/1/06 1-
FSS:ENSn4651Economic Instruments of Environmental policy J. Činčeraz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4654Global Citizen and Systemic Change J. Činčeraz 1/1/03 3-
FSS:ENSn4659Economics for Environmentalists - Seminar B. Binkaz 0/2/04 3-
40 credits

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ENSn4420Guest lectures K. Stibralz 2/0/03 --
FSS:ENSn4667Introductory course in environmental studies J. Činčeraz 0/0/04 1-
FSS:FSSn4410Study Visit P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Placement Abroad P. Suchýz 0/0/020 --
31 credits

Optional courses