FSS SAN02 Social Anthropology
Name in Czech: Sociální antropologie
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FSS B-SAN Social Anthropology

Introductory information / Instructions

Sociální antropologie jednooborová (120 ECTS)

Studující má povinnost splnit následující:
  1. Společný univerzitní základ 15 ECTS: 9 ECTS z tzv. CORE předmětů + 4 ECTS za minimální jazykovou kompetenci + 2 ECTS za tělesnou výchovu, splněnou dvěma zápočty.
  2. Projekt k bakalářské práci 5 ECTS + Seminář k bakalářské práci 10 ECTS
  3. Povinné předměty 54 ECTS
  4. Povinně-volitelné předměty v souhrnu minimálně 36 ECTS. V tomto bodě musí být současně splněna podmínka absolvování minimálně dvou předmětů vedených v anglickém jazyce.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2001Thesis Project C. Szalóz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Diploma Seminar for Bachelor Thesis C. Szalóz 0/2/010 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1013Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/05 3Z
FSS:SANb1014Critical Interpretation of Religion I. Kašparovázk 1/1/05 4Z
FSS:SANb1012Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/05 2Z
FSS:SANb1016Anthropology of Politics and Economy P. Laviolettezk 1/1/05 3Z
FSS:SANb1010Writing a research proposal A. Souralovázk 2/0/04 3Z
FSS:SANb1017Seminar on contemporary social and cultural theory E. Šlesingerovázk 1/1/04 2Z
FSS:SOCb1010Academic Skills J. Navrátilz 1/1/02 1Z
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1011Ethnographic Methods and Field Research: Seminar A. Souralovázk 0/2/06 2Z
FSS:SANb1002Social Anthropology - tutorials I. Kašparovázk 0/1/16 1P
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
54 credits

Selective courses

Předměty vyučované v anglickém jazyce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2004Exhibiting Anthropology I. Kašparovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2025Antropology of Migration in CEE A. Souralovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2031Anthropological Biographies P. Laviolettezk 1/1/09 5-
FSS:SANb2036Visual Anthropology - Visual Culture P. Laviolettezk 1/1/05 4-
FSS:SANb2041Art in Anthropology and Social Science I. Fornacciarizk 1/1/05 4-
FSS:SANb2042Urban Anthropology P. Laviolettezk 1/1/05 6-
47 credits

Předměty vyučované v českém jazyce

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2007History of Social Anthropology Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/05 --
FSS:SANb2010Anthropology and feminism A. Souralovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2011Anthropology, body, and medicine E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SANb2022Anthropology, Biotechnology, and Life of Tomorrow E. Šlesingerovázk 1/1/05 5-
FSS:SANb2023Anthropology of care A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2024Age, Life Cycle and Ageing A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2027Popularisation of Anthropology in Practice I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2039Language and culture I. Kašparovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2040Anthropology of powerty K. Čanigovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2043Culture, language and society of Vietnam I. Kašparovázk 1/1/05 3-
FSS:SANb2044New ethnographies K. Čanigovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2045Anthropology of nature and environment E. Kotaškovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2046Reading anthropological texts E. Kotaškovázk 0/2/05 5-
FSS:SANb2048Stuctural violence K. Čanigovázk 1/1/05 5-
79 credits