FSS SPR01 Social Work
Name in Czech: Sociální práce
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FSS B-SPR Social Work

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky (4kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 credits

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1279Thesis Workshop K. Kubalčíkováz 0/1/04 6P
FSS:SPRb1280Thesis Methodology P. Navrátilz 2/0/03 4Z
FSS:SPRb1281Conceptualization of Thesis L. Musilz 0/1/04 5P
11 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1101Introduction to Social Work L. Musilzk 1/1/04 1Z
FSS:SPRb1103Theories and Methods of Social Work P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Principles of Law P. Navrátilzk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1105Social Law P. Navrátilzk 1/1/03 2-
FSS:SPRb1111Philosophy and Social Work Ethics M. Nečasovázk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1113Fieldwork and Supervision I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1115Fieldwork and Supervision II - Casework Z. Dohnalováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 4P
FSS:SPRb1119Qualitative Research L. Otavazk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Principles of Psychology J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1129Aplication of Psychology in Social Work J. Vanderzk 0/2/04 2-
FSS:SPRb1140Asessment M. Punovázk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1142Minorities R. Balážzk 1/1/04 4P
FSS:SPRb1156Fieldwork and supervision in social work M. Punováz 0/2/04 2P
FSS:SPRb1204Social Service Policy K. Kubalčíkovázk 1/1/05 1-
FSS:SPRb1207Social Issues of Minorities R. Balážzk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1209Social Deviance for Social Work R. Balážzk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Health and Illness Z. Dohnalovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1219Sociology P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Social Policy T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPLb1118Quantitative Research M. Suchaneczk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1132Statistics M. Suchaneczk 2/2/04 1-
FSS:VPLb1157Demography J. Pitnerzk 1/1/04 4-
90 credits

Selective courses

Povinně volitelné předměty v ČJ

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1122Social Work with Children and Families L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1127Working with Families - systemic and dialogic perspectives P. Nepustilz 1/1/04 4-
FSS:SPRb1134Work with Victims of Violence J. Čechováz 1/1/04 5-
12 credits
Blok 2

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 2 (Odborná praxe).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1116Fieldwork and Supervision III - Groupwork M. Punováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 5P
FSS:SPRb1117Fieldwork and Supervision III M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 5P
10 credits
Blok 3

Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1208Social Security R. Trbolazk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1218Nongovernmental Sector J. Pejcalzk 1/1/04 5-
FSS:VPLb1124Employment Services M. Horákovázk 1/1/05 2-
FSS:VPLb1149Introduction to Theory of Organisation and Management T. Sirovátkazk 2/0/06 3-
FSS:VPLb1152Employment Law, Work Law and Law of Collective Bargaining B. Plasovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1160Internship in Public Policy J. Horňáčekz 0/0/12 100 hodin praxe.4 4-
FSS:VPLb1161Internship in human resources management and development I. Zelenkováz 0/0/12 100 hodin praxe.4 4-
33 credits
Blok 4

Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 4 (Případová SPR).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1123Help people with mental disorder from the view personal experience people with mental disorder J. Vanderz 1/1/04 3-
FSS:SPRb1141Case Work M. Votoupalz 0/2/03 3-
FSS:SPRb1144The process of working with clients in social work practice M. Votoupalz 0/2/05 3-
FSS:SPRb1146Social work with people with psychosis J. Vanderzk 1/1/05 4-
FSS:SPRb1159Fine Art Creation and Social Work P. Sochorz 0/2/03 5-
FSS:SPRb1160Introduction to Social Work with Refugees R. Balážk 1/1/04 4-
24 credits
Blok 5

Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 5 (Rizika ve společnosti).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1124Resocialisation and social work R. Strouhalzk 1/1/04 5-
FSS:SPRb1211Drugs and Society M. Tesárkovázk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1220Thanatology Z. Dohnalováz 1/1/05 2-
13 credits

Povinně volitelné předměty v AJ

Povinně zvolte nejméně dva z předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPRb1126Policy Engagement of Social Workers R. Balážz 1/1/02 5-
FSS:SPRb1130Human Behavior and the Violence P. Navrátilzk 2/0/05 3-
FSS:SPRb1131Summer Institute Rome P. Navrátilzk 1/1/03 --
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 4-
FSS:VPLb1155European Union Public Policy J. Wiltonzk 1/1/05 5-
20 credits