PdF NCJC2cp Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
master's full-time single-subject
Included in the programme: PdF N-CJC2 Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6039Educational Psychology (Exercise) E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042School Education H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Educational and Psychology Assessment in Teaching Practice (Exercise) J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061School Education - Seminary H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 credits

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6047School Management D. Veseláz 0/2/02 2P
PdF:SZ6048Inclusive Education K. Pančochaz 0/2/02 2P
PdF:SZ6069Alternative and Inovative Education H. Horkáz 0/2/02 2P
6 credits

Foreign language

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVp013English for Teachers - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014English for Teachers - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 credits

Oborová část (60 kr.)

Povinné předměty (P+PV 53 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJp401Czech fonetics for foreigners D. Sochorovázk 0/1/04 1P
PdF:CJp402Stylistic in the Theory and in the Practice M. Lollokzk 0/1/03 1P
PdF:CJp403Development of Standard Czech H. Svobodovák 2/0/03 1P
PdF:CJp406Chapters from Literature Methodology M. Šubrtovák 1/0/03 1-
PdF:CJp503Internationalisation in the field of Czech language and literature J. Poláčekz 0/0/0 jinak.- 1-
PdF:CJp409Communication with a foreigner J. Tuškovák 0/2/04 2P
PdF:CJp411Textbooks, teaching materials and authentic texts in teaching pupils with a different mother tongue J. Tuškovák 0/1/03 2-
PdF:CJp412Speech and recitation in educational practice D. Kročak 0/2/04 2P
PdF:CJp413Literature in the context of religion M. Šubrtovázk 1/0/04 2P
PdF:CJp414Seminar on literature in the context of religion M. Šubrtovák 0/2/04 2-
PdF:CJp505Forms of recent Czech and world literature for youth M. Šubrtováz 1/0/02 2P
PdF:CJp517World Literature in the 20th Century J. Poláčekz 1/0/02 2P
PdF:CJp420The latest Czech literature in the international context M. Chocholatýzk 0/2/04 3P
PdF:CJp421Czech literature of the 19th century and its reception of other nations E. Novákováz 0/2/03 3P
PdF:CJp516Guide to the Czech Literature M. Chocholatýk 0/2/04 4P
47 credits

Selective courses

Student si z nabídky volí předměty za 6 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJp407Alternative Methods of the Czech Language Teaching 1 J. Tuškováz 0/2/02 1-
PdF:CJp408Literary Comparative Studies M. Šubrtováz 0/2/02 1-
PdF:CJp415Alternative Methods of the Czech Language Teaching 2 J. Tuškováz 0/2/02 2-
PdF:CJp427Basics dialectology J. Tuškováz 0/2/02 2-
PdF:CJp422Testing and evaluation of individuals with a different mother tongue D. Sochorováz 0/1/02 3-
PdF:CJp423Pupil with a different mother tongue in the Czech educational system J. Tuškováz 1/0/02 3-
12 credits

Volitelné předměty (7 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 7 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJp416Theories of Bilingualism J. Tuškovák 1/0/03 2-
PdF:CJp417Media Education D. Sochorováz 0/2/03 2-
PdF:CJp418Czech life M. Šubrtováz 1/0/02 2-
PdF:CJp504Chapters on Old Czech literature O. Sládekz 1/0/02 2-
PdF:CJp419Spoken Czech I. Kolářovázk 1/0/03 3-
PdF:CJp424Methodology of Czech language as a foreign language for adults J. Tuškovák 0/1/03 3-
PdF:CJp425Sociology of reading and readership M. Šubrtovák 1/0/03 3-
PdF:CJp426Literary topography J. Poláčekk 0/1/03 3-
PdF:CJp506Linguistic Analysis 1 D. Kročaz 0/0/0 předmět je v tomto období realizován distanční výukou s využitím distančních výukových materiálů, online konzultací (MS Teams), případně individuálními a skupinovými kontaktními konzultacemi podle potřeb studentů.3 3-
PdF:CJp501Linguistic Excursion J. Tuškováz 0/0/0 1 den.2 4-
PdF:CJp507Linguistic Analysis 2 D. Kročaz 0/2/03 4-
30 credits

Oborové didaktiky (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJp404Methodology of Czech language for pupils with a different mother tongue 1 J. Tuškováz 0/2/02 1Z
PdF:CJp405Methodology of Teaching literature for pupils with a different mother tongue 1 M. Šubrtovázk 0/2/04 1Z
PdF:CJp410Methodology of Czech language for pupils with a different mother tongue 2 J. Tuškovázk 0/2/04 2Z
10 credits

Praxe (14 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6099Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/10 120 hodin.4 1P
PdF:SZ6041Seminar on Teaching Practice P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1*2 1P
PdF:CJ6007Teaching Practice 2 J. Zítkováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:CJ6008Teaching Practice 3 J. Zítkováz 0/0/10 120 hodin.4 3P
14 credits

Diplomová práce (16 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:CJ_DPpDiploma Thesis - Project J. Tuškováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:CJ_DPDiploma Thesis J. Tuškováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:CJ_DPdDiploma Thesis - Completion J. Tuškováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 credits