FSS BSS03 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS101Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/06 1Z
FSS:BSS102Dějiny vojenství J. Šedozk 2/0/05 1P
FSS:BSS103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 6Z
FSS:BSS104Metodologie bezpečnostních a strategických studií R. Chytilekzk 1/1/07 3Z
FSS:BSS105International Security Policy M. Bartoszewiczzk 1/1/07 3P
FSS:BSS106Krizový management M. Marešzk 1/1/06 4P
FSS:BSS107 -- 0/0- 5Z
FSS:BSS110Strategie a ekonomika obrany státu J. Krauszk 2/0/06 4Z
FSS:BSS111Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby M. Marešzk 2/0/06 2P
FSS:POL116Moderní politické dějiny L. Kopečekzk 2/0/04 1P
53 kreditů