Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS BSS03 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS101Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/06 1Z
FSS:BSS102Dějiny vojenství M. Marešzk 2/0/05 1P
FSS:BSS103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/05 6Z
FSS:BSS104Metodologie bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/07 3Z
FSS:BSS105International Security Policy M. Marešzk 1/1/07 3P
FSS:BSS106Krizový management M. Marešzk 1/1/06 4P
FSS:BSS107Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století M. Marešzk 0/2/07 5Z
FSS:BSS110Strategické myšlení M. Marešzk 2/0/05 4Z
FSS:BSS111Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby M. Marešzk 2/0/04 2P
FSS:POL116Moderní politické dějiny S. Balíkzk 2/0/04 1P
56 kreditů

Další aplikace