PdF NDE2hk Učitelství dějepisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující kombinovaný hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1P
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management D. Veseláz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE2A01Dějiny dějepisectví J. Miholazk 1/0/0 4 hodiny.3 1P
PdF:DE2A02Výuka regionálních dějin M. Koldinskázk 1/1/0 8 hodin.4 1Z
PdF:DE2A05Dějiny vědy a techniky pro učitele dějepisu K. Štěpánekk 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE2A06Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin M. Koldinskák 1/0/0 4 hodiny.2 3P
PdF:DE2B03Modern History of Central Europe J. Vlčková Musilovák 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE2B04Historické mýty a stereotypy českých dějin J. Miholaz 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE2B07Kulturní dějiny pro učitele dějepisu K. Štěpánekk 1/0/0 4 hodiny.2 4-
PdF:DE2B08Historická geografie pro učitele dějepisu J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 4-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE3A02Politické soudní procesy v Československu po roce 1945 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3A03Každodennost v dějinách K. Štěpánekk 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3A05Poutě a poutní místa v evropském kontextu J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3A07Československé legie, vznik ČSR P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3A08Zahraniční mise Armády ČR a Policie ČR 1990-2022 M. Koldinskák 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3B01Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3B02Hospodářské a sociální dějiny raného novověku v kontextu Evropy P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE3B03Hospodářské a sociální dějiny středověku v českých zemích J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE3B04Řeholní řády a kláštery ve středověku a novověku J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE3B06Kapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 až 1968 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 2-
20 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE4A02 -- 0/0- 3-
PdF:DE4B01Regionální exkurze ČR 1 J. Miholaz 0/0/0 1týden.2 2-
2 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE2A11Didaktika dějepisu 1 M. Koldinskázk 1/1/0 8 hodin.4 1-
PdF:DE2B11Didaktika dějepisu 2 M. Koldinskázk 1/1/0 8 hodin.4 2-
8 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:De6002Učitelská praxe 2 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:De6003Učitelská praxe 3 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE_DPpDiplomová práce - Projekt P. Kaletaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:DE_DPDiplomová práce P. Kaletaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:DE_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Kaletaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů