FF FBTZJpH Tlumočnictví českého znakového jazyka
Název anglicky: Interpreting of Czech Sign Language
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-TCZJ_ Tlumočnictví českého znakového jazyka

Společný univerzitní základ (15 kreditů)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit,které zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (10 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TCZJ65Seminář k bakalářské práci L. Vláškováz 0/2/010 5Z
FF:TCZJ66Bakalářská diplomová práce L. Vláškováz 0/0/0- 6Z
10 kreditů

Povinné předměty (82 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TCZJ01Jazyková cvičení I L. Vláškováz 0/2/02 1P
FF:TCZJ02Český znakový jazyk I L. Vláškovák 0/2/02 1P
FF:TCZJ06Teorie komunikace a základy translatologie I. Kupčíkováz 2/0/02 1P
FF:TCZJ07Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/03 1Z
FF:TCZJ10Jazyková cvičení II L. Vláškovázk 0/2/04 2P
FF:TCZJ11Fonologie znakových jazyků L. Vláškovázk 1/1/03 2Z
FF:TCZJ12Český znakový jazyk II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ17Tlumočnické dovednosti I I. Kupčíkováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ22Jazyková cvičení III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ23Morfologie znakových jazyků L. Vláškovák 1/1/03 3Z
FF:TCZJ24Český znakový jazyk III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ26Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I I. Kupčíkovázk 0/2/03 3P
FF:TCZJ27Tlumočnické dovednosti II I. Kupčíkováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ28Psychologie a psychohygiena pracovníka v sociálních službách I. Kupčíkovázk 2/0/04 1P
FF:TCZJ31Jazyková cvičení IV L. Vláškovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ32Syntax znakových jazyků L. Vláškovázk 0/2/03 4Z
FF:TCZJ33Český znakový jazyk IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ36Tlumočení mezi češtinou a ČZJ II I. Kupčíkovázk 1/1/03 4P
FF:TCZJ41Jazyková cvičení V L. Vláškováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ42Lexikologie a lexikografie znakových jazyků L. Vláškovák 0/2/02 5Z
FF:TCZJ45Odborná praxe 2 I. Kupčíkovázk 0/0/0 souvislá praxe (190 h).7 5P
FF:TCZJ52Jazyková cvičení VI H. Strachoňovázk 0/2/04 6P
FF:TCZJ55Odborná praxe 3 I. Kupčíkováz 0/0/0 souvislá praxe (200 h).7 6P
FF:TCZJ58Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/04 3Z
FF:TCZJ60Sociálně-právní minimum pracovníka v sociálních službách I. Kupčíkovázk 2/0/04 1P
FF:TCZJ61Odborná praxe 1 I. Kupčíkovázk 0/0/0 souvislá praxe (40 h).4 2P
82 kreditů

Povinně-volitelné předměty (minimálně 13 kreditů)

Blok 1: Český znakový jazyk

nutno splnit alespoň 5 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TCZJ03Cvičení v českém znakovém jazyce I L. Vláškováz 0/2/02 1P
FF:TCZJ04Doplňkový jazykový seminář I L. Vláškováz 0/2/02 1P
FF:TCZJ05Konverzace I L. Vláškováz 0/2/02 1P
FF:TCZJ13Cvičení v českém znakovém jazyce II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ14Doplňkový jazykový seminář II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ15Konverzace II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ25Cvičení v českém znakovém jazyce III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ34Cvičení v českém znakovém jazyce IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ35Konverzace IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ43Cvičení v českém znakovém jazyce V L. Vláškováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ44Konverzace V L. Vláškováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ53Cvičení v českém znakovém jazyce VI H. Strachoňováz 0/2/02 6P
FF:TCZJ54Konverzace VI H. Strachoňováz 0/2/02 6P
FF:TCZJ57Konverzace III L. Vláškováz 0/2/02 3P
28 kreditů

Blok 2: Tlumočení

nutno splnit alespoň 5 kreditů, z toho alespoň 2 z profilujících kurzů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TCZJ38Tlumočnické dovednosti III I. Kupčíkovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ46Praktické náležitosti tlumočnické profese I. Kupčíkovázk 2/0/04 5P
FF:TCZJ47Tlumočení mezi češtinou a ČZJ III I. Kupčíkovázk 2/0/04 5P
FF:TCZJ56Tlumočení mezi češtinou a ČZJ IV I. Kupčíkovázk 0/2/03 6P
FF:TCZJ62Surdopedie - základy oboru P. Pitnerovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3-
FF:TCZJ63Specializace - Surdopedie I M. Vítkovázk 0/4/08 4-
FF:TCZJ64Specializace - Surdopedie II M. Vítkovázk 0/4/08 5-
35 kreditů

Blok 3: Lingvistika

nutno splnit alespoň 3 kredity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TCZJ07Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/03 1-
FF:TCZJ08Obecná fonetika a fonologie - přednáška A. Bičanzk 2/0/05 1-
FF:TCZJ09Notace znakových jazyků L. Vláškováz 0/2/03 1-
FF:TCZJ18Morfonologie a obecná morfologie O. Šefčíkzk 1/1/03 2-
FF:TCZJ19Teorie syntaxe V. Blažekk 2/0/05 5-
FF:TCZJ20SignWriting L. Vláškováz 0/2/03 2-
FF:TCZJ21Gramatika, logika, mysl M. Dočekalk 2/0/05 2-
FF:TCZJ29Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičank 2/0/04 3-
FF:TCZJ30Sémantika znakových jazyků L. Vláškovázk 2/0/05 6-
FF:TCZJ39Jazyk a společnost A. Bičanzk 2/0/04 4-
FF:TCZJ40Slovo a slovotvorba A. Bičank 1/1/05 4-
FF:TCZJ48Formální sémantika M. Dočekalk 1/1/04 5-
FF:TCZJ49Filozofie jazyka M. Dočekalzk 2/0/04 5-
FF:TCZJ50Lexikografický seminář H. Strachoňováz 1/1/03 5-
FF:TCZJ51Negace M. Dočekalk 0/2/04 5-
FF:TCZJ59Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 4-
66 kreditů