FF FBPGpJ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení bakalářského studijního stupně (jednooborové studium, prezenční studium) jsou následující:
 
  1. absolvování kurzů tzv. společného univerzitního základu (15 kr.);
  2. získání nejméně 137 kreditů za povinné (80 kr.) a povinně volitelné předměty (57 kr.);
  3. 10 kreditů za úspěšně absolvovaný diplomový seminář;
  4. 18 kreditů za volitelné předměty (z fakultní či univerzitní nabídky);
  5. složení státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšné obhájení bakalářské diplomové práce.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB014Seminář k bakalářské diplomové práci J. Zounekz 0/2/010 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB001Klíčová témata dějin školství a pedagogiky J. Zounekzk 2/0/06 1Z
FF:PGB002Obecná pedagogika M. Polzk 2/0/06 1Z
FF:PGB003Pedagogické teorie M. Polzk 2/0/06 2Z
FF:PGB004Alternativní pohledy na školu R. Švaříčekzk 2/0/06 2Z
FF:PGB005Základy sociologie K. Šeďovázk 2/0/06 3P
FF:PGB006Sociology of Education K. Šeďovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB007Základy psychologie B. Lazarovázk 0/0/06 1P
FF:PGB008Pedagogická psychologie B. Lazarovázk 1/1/06 2P
FF:PGB009Didaktika Z. Šalamounovázk 1/1/06 4Z
FF:PGB010Úvod do pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 3Z
FF:PGB011Metody a techniky pedagogického výzkumu P. Hlaďozk 1/1/06 4Z
FF:PGB012Ročníková práce M. Sedláčekz 0/2/0 individuální konzultace.8 3P
FF:PGB013Právo J. Harvánekzk 1/1/06 5P
FF:PGB201Státní závěrečná zkouška bakalářská J. ZounekSZk 0/0- 6P
FF:PGB202Bakalářská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0- 6P
80 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat minimálně 57 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGB101Environmentální výchova K. Brücknerováz 1/1/04 4P
FF:PGB103Dějiny českého školství a pedagogiky J. Zounekz 1/1/04 4P
FF:PGB104Digitální technologie ve vzdělávání J. Zounekz 0/2/04 2P
FF:PGB105Sociální pedagogika D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PGB106Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/04 4P
FF:PGB107Filozofie pedagogických a sociálních věd R. Švaříčekz 0/2/04 3P
FF:PGB108Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. Novotnýz 1/1/04 2P
FF:PGB109Sociální psychologie B. Lazarováz 1/1/04 2P
FF:PGB110Pedagogika rodiny M. Rabušicováz 1/1/04 4P
FF:PGB111Pedagogická diagnostika P. Hlaďoz 1/1/04 4P
FF:PGB112Pedagogika volného času D. Knotováz 1/1/04 4P
FF:PGB113Předškolní pedagogika M. Rabušicováz 1/1/04 4P
FF:PGB114Pedagogika na Wikipedii J. Zounekz 1/1/04 5P
FF:PGB115Dramatická výchova M. Rabušicováz 0/2/04 5P
FF:PGB117Základy speciální pedagogiky B. Lazarováz 1/1/04 3Z
FF:PGB118Dílna prezentace J. Zounekz 0/2/04 3P
FF:PGB119Seminář k pedagogickému výzkumu: Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání M. Sedláčekz 1/1/04 5P
FF:PGB120Seminář k pedagogickému výzkumu: Základy analýzy kvantitativních dat M. Sedláčekz 0/2/04 6P
FF:PGB122Současná témata výzkumu výchovy a vzdělávání K. Brücknerováz 2/0/04 5P
FF:PGB123Efektivní argumentace ke státní závěrečné zkoušce R. Švaříčekz 0/1/03 5P
79 kreditů