FF FBHIkJ Historie
Název anglicky: History
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Společný univerzitní základ (8 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Bakalářská práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAKb123ISeminář k bakalářské diplomové práci B. Chocholáčz 0/28/08 5P
FF:HIAKb123IISeminář k bakalářské diplomové práci II B. Chocholáčz 0/20/08 6P
16 kreditů

Povinné předměty (153 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAKb101aProseminář I T. Malýz 0/24/07 1Z
FF:HIAKb101bProseminář II T. Malýz 0/12/05 2Z
FF:HIAKb101IÚvod do studia dějepisu I M. Wihodaz 10/10/06 1Z
FF:HIAKb101IIÚvod do studia dějepisu II M. Wihodazk 20/0/08 2Z
FF:HIAKb102Pomocné vědy historické S. Bártazk 10/10/05 1-
FF:HIAKb103Dějiny pravěku K. Šabatovázk 8/8/05 1-
FF:HIAKb104Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 16/0/05 2-
FF:HIAKb105Úvod do studia středověkých dějin T. Borovskýk 10/10/06 2Z
FF:HIAKb106aStředověké dějiny východní Evropy P. Bočekz 6/6/04 2P
FF:HIAKb106bStředověké dějiny českých zemí L. Janzk 6/6/09 3P
FF:HIAKb106cStředověké dějiny západní Evropy M. Wihodaz 6/6/04 3P
FF:HIAKb107Úvod do dějin raného novověku T. Knozk 10/10/06 3Z
FF:HIAKb108Zkouška z dějin raného novověku T. Knozzk 0/0/03 4P
FF:HIAKb108aDějiny raného novověku východní Evropy P. Bočekz 6/6/04 3P
FF:HIAKb108bDějiny raného novověku českých zemí B. Chocholáčzk 6/6/09 4P
FF:HIAKb108cDějiny raného novověku západní Evropy T. Knozz 6/6/04 3P
FF:HIAKb109Zkouška z dějin 19. století L. Fasorazk 0/0/03 4P
FF:HIAKb109aObecné dějiny 19. století - východní Evropa J. Hanušz 6/6/04 4P
FF:HIAKb109bDějiny českých zemí v 19. století L. Fasorazk 6/6/09 4P
FF:HIAKb109cObecné dějiny 19. století - západní Evropa J. Hanušz 6/6/04 4P
FF:HIAKb109uÚvod do moderních dějin J. Hanušk 10/10/06 4Z
FF:HIAKb112Zkouška z dějin 20. století T. Dvořákzk 0/0/03 5P
FF:HIAKb112aEvropa po roce 1945. Obecné dějiny 20. stol. J. Němecz 6/6/04 5P
FF:HIAKb112bDějiny Československa 20. století L. Vykoupilzk 6/6/09 5P
FF:HIAKb112cStáty a národnosti ve střední Evropě ve 20. století. Obecné dějiny 20. stol. T. Dvořákz 6/6/04 5P
FF:HIAKb113Dějiny dějepisectví P. Bočekzk 8/8/08 5P
FF:HIAKb114INěmčina I A. Urválekz 0/12/04 3-
FF:HIAKb114IINěmčina II A. Urválekzk 0/12/04 4-
FF:HIAKb124Dějiny idejí T. Borovskýk 6/6/05 6-
FF:HIAKb125Hospodářské a sociální dějiny B. Chocholáčk 6/6/05 6-
162 kreditů

Povinně-volitelné předměty (3 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB001bBoj o investituru M. Wihodak 1/1/03 --
FF:HIB0021bJosefinismus Z. Stokláskováz 1/1/03 --
FF:HIB002bIDětství a mládí moravského velmože (Moravský velmož 1600 I.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB002bIIŽivotní styl moravského velmože (Moravský velmož 1600 II.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB002bIIISmrt moravského velmože (Moravský velmož 1600 III) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB002bIVSídla moravského velmože (Moravský velmož 1600 IV) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB002bVPoddaní moravského velmože (Moravský velmož 1600 V.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB002bVIKonfiskace moravského velmože (Moravský velmož 1600 VI.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB003bFormování novodobých balkánských národů (19. stol. - 1918) L. Hladkýk 2/0/03 --
FF:HIB004bVenkov českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB005bStředověk v obrazech P. Bočekz 1/1/03 --
FF:HIB006bHistorie a informační technologie T. Dvořákz 0/2/03 --
FF:HIB007bIČechy a Morava v období druhé světové války I V. Černýz 0/2/03 --
FF:HIB007bIIČechy a Morava v období druhé světové války II V. Černýz 0/2/03 --
FF:HIB008bIPotrava, jídlo, strava v dějinách I L. Vykoupilk 2/0/03 --
FF:HIB008bIIPotrava, jídlo, strava v dějinách - moderní gastronomie L. Vykoupilk 2/0/03 --
FF:HIB009bNovgorod mezi Východem a Západem P. Bočekk 2/0/03 --
FF:HIB010bČeské ženské hnutí v první polovině 20. století D. Nečasováz 0/2/03 --
FF:HIB011bKapitoly ke studiu totalitarismu a politických náboženství J. Německ 1/1/03 --
FF:HIB012bKulturní dějiny vína M. Markelk 2/0/03 --
FF:HIB013bAngličtina pro historiky D. Nečasováz 0/2/03 --
FF:HIB014bNáboženství a kultura Ruska 18. století v politických souvislostech R. Vlčekk 2/0/03 --
FF:HIB015bCestování v 18. a 19. století Z. Stokláskováz 1/1/03 --
FF:HIB016bKřížové výpravy a Svatá země M. Wihodak 1/1/03 --
FF:HIB017bKřesťanské hodnoty v historické perspektivě J. Hanušz 0/2/03 --
FF:HIB018bMěsto v českých zemích raného novověku I. Evropské souvislosti a politické aspekty T. Malýz 0/2/03 --
FF:HIB019bSvět středověkých měst T. Borovskýz 0/2/03 --
FF:HIB020bZvířecí historie středověku T. Borovskýz 0/2/03 --
FF:HIB022bMěsto v českých zemích raného novověku II. Hospodářské a sociální aspekty T. Malýk 1/1/03 --
FF:HIB023bJihovýchod Evropy ve stínu osmanského půlměsíce (15. - 18. století) L. Hladkýk 2/0/03 --
FF:HIB024bVenkovské obyvatelstvo českých zemí v raně novověkých pramenech B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB025bIntelektuálové ve 20. století J. Německ 0/2/03 --
FF:HIB026bAngličtina V. Slovákováz 0/2/03 --
FF:HIB028bRozšiřování EU (ES) jako historický proces (1960-2010) V. Goněck 2/0/03 --
FF:HIB029bKomunistická strana Československa od založení po pražské jaro V. Kaškaz 0/2/03 --
FF:HIB030bČeši a Němci ve 20. století D. Kovaříkz 0/2/03 --
FF:HIB032bHospodářské a politické dějiny západní Evropy 1945 - současnost V. Goněck 2/0/03 --
FF:HIB033bFilm jako historický pramen pro poválečné dějiny visegrádské čtyřky J. Mervartk 2/0/03 --
FF:HIB035bSvatí a jejich kult ve středověku L. Zajícz 0/2/03 --
FF:HIB036bKapitoly z dějin SSSR T. Šmídz 0/2/03 --
FF:HIB037bAtentát na Reinharda Heydricha: událost a její druhý život J. Němecz 0/2/03 --
123 kreditů