FF FBHIkJ Historie
Název anglicky: History
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAKb123ISeminář k bakalářské diplomové práci B. Chocholáčz 0/28/08 5P
FF:HIAKb123IISeminář k bakalářské diplomové práci II B. Chocholáčz 0/20/08 6P
16 kreditů

Povinné předměty (151 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAKb101aProseminář I T. Malýz 0/24/07 1Z
FF:HIAKb101bProseminář II T. Malýz 0/12/05 2Z
FF:HIAKb101IÚvod do studia dějepisu I M. Wihodaz 10/10/06 1Z
FF:HIAKb101IIÚvod do studia dějepisu II M. Wihodazk 20/0/08 2Z
FF:HIAKb102Pomocné vědy historické S. Bártazk 10/10/05 1-
FF:HIAKb103Dějiny pravěku K. Šabatovázk 8/8/05 1-
FF:HIAKb104Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 16/0/05 2-
FF:HIAKb105Úvod do studia středověkých dějin T. Borovskýk 10/10/06 2Z
FF:HIAKb106aStředověké dějiny východní Evropy P. Bočekz 6/6/04 2P
FF:HIAKb106bStředověké dějiny českých zemí L. Janzk 6/6/09 3P
FF:HIAKb106cStředověké dějiny západní Evropy M. Wihodaz 6/6/04 3P
FF:HIAKb107Úvod do dějin raného novověku T. Knozk 10/10/06 3Z
FF:HIAKb108aDějiny raného novověku východní Evropy P. Bočekz 6/6/04 3P
FF:HIAKb108bDějiny raného novověku českých zemí B. Chocholáčzk 6/6/09 4P
FF:HIAKb108cDějiny raného novověku západní Evropy T. Knozz 6/6/04 3P
FF:HIAKb109aObecné dějiny 19. století - východní Evropa J. Hanušz 6/6/04 4P
FF:HIAKb109bDějiny českých zemí v 19. století L. Fasorazk 6/6/09 4P
FF:HIAKb109cObecné dějiny 19. století - západní Evropa J. Hanušz 6/6/04 4P
FF:HIAKb109uÚvod do moderních dějin J. Hanušk 10/10/06 4Z
FF:HIAKb112aEvropa po roce 1945. Obecné dějiny 20. stol. J. Němecz 6/6/04 5P
FF:HIAKb112bDějiny Československa 20. století L. Vykoupilzk 6/6/09 5P
FF:HIAKb112cStáty a národnosti ve střední Evropě ve 20. století. Obecné dějiny 20. stol. T. Dvořákz 6/6/04 5P
FF:HIAKb113Dějiny dějepisectví P. Bočekzk 8/8/08 5P
FF:HIAKb114INěmčina I A. Urválekz 0/12/04 3-
FF:HIAKb114IINěmčina II -zk 0/12/04 4-
FF:HIAKb124Dějiny idejí T. Borovskýk 6/6/05 6-
FF:HIAKb125Hospodářské a sociální dějiny B. Chocholáčk 6/6/05 6-
153 kreditů