FF FBHIkJ Historie
Název anglicky: History
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (8 kr.)

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Bakalářská práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAKb123ISeminář k bakalářské diplomové práci B. Chocholáčz 0/28/08 5P
FF:HIAKb123IISeminář k bakalářské diplomové práci II B. Chocholáčz 0/20/08 6P
16 kreditů

Povinné předměty (153 kr.)

Studijní opory viz http://historie.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAKb101aProseminář I T. Malýz 0/24/07 1Z
FF:HIAKb101bProseminář II T. Malýz 0/12/05 2Z
FF:HIAKb101IÚvod do studia dějepisu I M. Wihodaz 10/10/06 1Z
FF:HIAKb101IIÚvod do studia dějepisu II M. Wihodazk 20/0/08 2Z
FF:HIAKb102Pomocné vědy historické L. Führerzk 10/10/05 1-
FF:HIAKb103Dějiny pravěku K. Šabatovázk 8/8/05 1-
FF:HIAKb104Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 16/0/05 2-
FF:HIAKb105Úvod do studia středověkých dějin T. Borovskýk 10/10/06 2Z
FF:HIAKb106Zkouška ze středověkých dějin L. Janzk 0/0/03 3P
FF:HIAKb106aStředověké dějiny východní Evropy P. Bočekz 6/6/04 2P
FF:HIAKb106cStředověké dějiny západní Evropy M. Wihodaz 6/6/04 3P
FF:HIAKb106dStředověké dějiny českých zemí L. Janz 6/6/06 3P
FF:HIAKb107Úvod do dějin raného novověku T. Knozk 10/10/06 3Z
FF:HIAKb108Zkouška z dějin raného novověku T. Knozzk 0/0/03 4P
FF:HIAKb108aDějiny raného novověku východní Evropy P. Bočekz 6/6/04 3P
FF:HIAKb108cDějiny raného novověku západní Evropy T. Knozz 6/6/04 3P
FF:HIAKb108dDějiny raného novověku českých zemí B. Chocholáčz 6/6/06 4P
FF:HIAKb109Zkouška z dějin 19. století L. Fasorazk 0/0/03 4P
FF:HIAKb109aObecné dějiny 19. století - východní Evropa J. Hanušz 6/6/04 4P
FF:HIAKb109cObecné dějiny 19. století - západní Evropa J. Hanušz 6/6/04 4P
FF:HIAKb109dDějiny českých zemí v 19. století L. Fasoraz 6/6/06 4P
FF:HIAKb109uÚvod do moderních dějin J. Hanušk 10/10/06 4Z
FF:HIAKb112Zkouška z dějin 20. století T. Dvořákzk 0/0/03 5P
FF:HIAKb112aEvropa po roce 1945. Obecné dějiny 20. stol. J. Němecz 6/6/04 5P
FF:HIAKb112cStáty a národnosti ve střední Evropě ve 20. století. Obecné dějiny 20. stol. T. Dvořákz 6/6/04 5P
FF:HIAKb112dDějiny Československa 20. století L. Vykoupilz 6/6/06 5P
FF:HIAKb113Dějiny dějepisectví P. Bočekzk 8/8/08 5P
FF:HIAKb114INěmčina I A. Urválekz 0/12/04 3-
FF:HIAKb114IINěmčina II A. Urválekzk 0/12/04 4-
FF:HIAKb124Dějiny idejí T. Borovskýk 6/6/05 6-
FF:HIAKb125Hospodářské a sociální dějiny B. Chocholáčk 6/6/05 6-
153 kreditů

Povinně-volitelné předměty (3 kr.)

Posluchači absolvují v průběhu studia předměty v hodnotě 3 kreditů dle svého odborného zájmu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB002bIDětství a mládí moravského velmože (Moravský velmož 1600 I.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB002bIIŽivotní styl moravského velmože (Moravský velmož 1600 II.) T. Knozz 0/2/03 --
FF:HIB003bFormování novodobých balkánských národů (19. stol. - 1918) L. Hladkýk 2/0/03 --
FF:HIB004bVenkov českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB008bIPotrava, jídlo, strava v dějinách I L. Vykoupilk 2/0/03 --
FF:HIB010bČeské ženské hnutí v první polovině 20. století D. Nečasováz 0/2/03 --
FF:HIB012bKulturní dějiny vína M. Markelk 2/0/03 --
FF:HIB014bNáboženství a kultura Ruska 18. století v politických souvislostech R. Vlčekk 2/0/03 --
FF:HIB015bCestování v 18. a 19. století Z. Stokláskováz 1/1/03 --
FF:HIB016bKřížové výpravy a Svatá země M. Wihodak 1/1/03 --
FF:HIB019bSvět středověkých měst T. Borovskýz 0/2/03 --
FF:HIB021bObčanská válka v USA a americká společnost M. Vlhaz 0/2/03 --
FF:HIB022bMěsto v českých zemích raného novověku II. Hospodářské a sociální aspekty T. Malýk 1/1/03 --
FF:HIB023bJihovýchod Evropy ve stínu osmanského půlměsíce (15. - 18. století) L. Hladkýk 2/0/03 --
FF:HIB024bVenkovské obyvatelstvo českých zemí v raně novověkých pramenech B. Chocholáčk 1/1/03 --
FF:HIB026bAngličtina V. Slovákováz 0/2/03 --
FF:HIB028bRozšiřování EU (ES) jako historický proces (1960-2010) V. Goněck 2/0/03 --
FF:HIB029bKomunistická strana Československa od založení po pražské jaro V. Kaškaz 0/2/03 --
FF:HIB031bMikuláš II. a jeho "přítel" Rasputin. Krize a pád ruského imperia R. Vlčekk 2/0/03 --
FF:HIB032bHospodářské a politické dějiny západní Evropy 1945 - současnost V. Goněck 2/0/03 --
FF:HIB033bFilm jako historický pramen pro poválečné dějiny visegrádské čtyřky J. Mervartk 2/0/03 --
FF:HIB035bSvatí a jejich kult ve středověku L. Zajícz 0/2/03 --
FF:HIB036bKapitoly z dějin SSSR T. Šmídz 0/2/03 --
FF:HIB038bPanovnice, manželky a svaté ženy v Byzanci ve 4.-14. století P. Melicharz 0/2/03 --
FF:HIB039bHistorie Ukrajiny od Bohdana Chmelnyckého po rozdělení Polska L. Svobodak 2/0/03 --
FF:HIB040bModerní dějiny Kavkazu T. Šmídz 0/2/03 --
FF:HIB041bStředověk mezi řádky. Staročeská literatura jako historický pramen L. Machalováz 0/2/03 --
FF:HIB042bSocialistické město: od ideálu k realitě P. Roubalz 0/2/04 --
FF:HIB043bTěšínsko ve 20. století J. Friedlk 2/0/03 --
FF:HIB044bModerní dějiny Ukrajiny L. Svobodak 2/0/03 --
FF:HIB045bMoravský venkov mezi osvícenstvím a zrušením poddanství M. Drozdaz 0/2/03 --
FF:AR1B32Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II P. Elbelz 0/2/03 --
FF:AR2B77Německé novogotické písmo S. Bártaz 0/2/03 --
100 kreditů