cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Juhasová (cvičící)
Joseph Lennon, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (cvičící)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Anna Maryšková (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Juhasová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( cjva1p Online anglický jazyk I || CJVVsTp Vstupní test - komb. studenti )&&(( FAKULTA ( FF )&& TYP_STUDIA ( BMN )&&( FORMA ( K )|| FORMA ( D ))&&(!( PROGRAM ( B - AJ_ )|| PROGRAM ( B - AJA_ )|| PROGRAM ( B - MA )|| PROGRAM ( N - AJU_ )|| PROGRAM ( N - SAKS_ )|| PROGRAM ( N - DUA_ )|| PROGRAM ( N - AJ_ )|| PROGRAM ( N - AJA_ )|| PROGRAM ( N - SAKSA_ )|| PROGRAM ( N - PAJ_ )|| OBOR ( AJ )|| OBOR ( AJA )|| OBOR ( AJU )|| OBOR ( PAJ ))))|| OBOR ( MUSFF ))
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům KOMBINOVANÉHO studia, kteří nedocházejí do výuky v seminářích. Předpokládá se vstupní úroveň alespoň B1. Ve výjimečných případech je možné studovat kurz určené pro prezenční studium CJVA2B na základě udělené výjimky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 42/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Kurz CJVA2B směřuje k dosažení úrovně B2 ERR (Evropského referenčního rámce). Na konci kurzu by studenti měli být schopni porozumět hlavním myšlenkám komplexních textů na konkrétní i abstraktní témata, včetně odborných diskuzí v jejich oborech. Studenti by měli být schopni jazykové interakce s takovou mírou plynulosti a spontaneity, která umožňuje komunikaci s rodilými mluvčími bez větších nároků a problémů pro obě strany. Studenti by měli být schopni vytvořit jasný a podrobný text o široké škále akademických/ profesních témat a vysvětlit svůj názor na aktuální otázky, přičemž by měli být schopni zvážit několik možností a vysvětlit jejich výhody a nevýhody.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: přednést krátkou prezentaci na téma ze svého oboru a vést k ní diskuzi napsat abstrakt své prezentace napsat krátkou esej na základě četby akademického textu klást otázky k akademickým prezentacím z různých oborů.
Osnova
  • This course does not have a weekly programme but the topics discussed include writing an abstract, having a presentation, writing a bibliography, peer review, and writing an essay.
Literatura
    povinná literatura
  • A II Seminar materials
Výukové metody
Jedná se o online kurz bez kontaktní výuky. Studenti pracují samostatně s výukovými materiály a online cvičeními a odevzdávají průběžné úkoly.
Metody hodnocení
V kurzu je požadováno plnění průběžných úkolů. Kurz je zakončen zkouškovými úkoly na úrovni B2 dle ERR, jež zahrnují prezentaci na odborné či akademické téma, písemnou reakci na prezentaci, diskuzi a esej.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkoušku je možno skládat pouze během zkouškového období a je PREZENČNĚ na fakultě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: on-line kurz.
Výstupní úroveň B2 podle ERR pro hodnocení jazyků.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/cjva2p