Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SOC04 Gender
Název anglicky: Gender
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Společná část

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Studující si vybírají předměty napříč univerzitní nabídkou do povinného limitu 15 kr. dle pokynů pro výběr předmětů pro jednotlivé podsekce.

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOC284Úvod do sociální gerontologie L. Rabušiczk 1/1/06 --
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 --
18 kreditů
Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity
TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova - Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/21 --
2 kredity

Bakalářská práce (min 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC243Seminář k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/010 6P
FSS:SOC243aProjekt k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV 90kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC101Úvod do sociologie L. Rabušiczk 2/0/06 1Z
FSS:SOC103Obecná sociologická teorie I. Šmídovázk 1/1/06 2Z
FSS:SOC104Proseminář k úvodu do sociologie L. Rabušicz 0/2/06 1P
FSS:SOC106Metodologie sociálních věd I. Šmídovázk 1/1/06 2Z
FSS:SOC107Metody výzkumu v sociologii I. Šmídovázk 1/1/06 4Z
FSS:SOC108Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOC109Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty (P+PV 90 kr)

Studující si zapíší 33 kreditů z Bloku 1 a až 15 kr. z Bloku 2. Až 6 kreditů povinně volitelných předmětů Bloku 2 lze nahradit volitelnými předměty z celouniverzitní nabídky.

Blok 1

Studující si vybírají ze specifikované nabídky Bloku 1 (jde o předměty profilujícího základu) povinně volitelné předměty minimálně za 33 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie C. Szalózk 2/0/06 3P
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie C. Szalózk 1/1/06 4P
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum C. Szalózk 1/1/06 3P
FSS:SOC103aProseminář k obecné sociologické teorii I. Šmídováz 0/2/06 2P
FSS:SOC133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4P
FSS:SOC142Sociologie města L. Rabušiczk 1/1/06 4P
FSS:SOC259Četba z klasické sociologie R. Vidoz 0/2/06 3P
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOC293Gender v každodennosti K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
54 kreditů
Blok 2

Studijící si vybírají povinně volitelné předměty z Bloku 2 maximálně za 15 kr (z nichž ještě max. 6 kr může být za předměty volitelné).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC186Výzkumná praxe L. Rabušicz 0/2/06 4-
FSS:SOC254Chapters in Cultural Sociology L. Rabušiczk 1/1/09 3-
FSS:SOC271Fotbal a sociologie L. Rabušiczk 1/16 4-
FSS:SOC284Úvod do sociální gerontologie L. Rabušiczk 1/1/06 5-
FSS:SOC286Populism and Authoritarianism L. Rabušiczk 1/1/09 4-
FSS:SOC288Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC289Population Changes L. Rabušiczk 1/1/09 5-
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOC291Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
81 kreditů

Volitelné předměty

Studující si vybírají předměty z celkové univerzitní (nejen fakultní) nabídky předmětů tak, aby za volitelné předměty dosáhli celkového kreditového rozsahu 6kr. (V seznamu uvedený předmět zde slouží jen jako příklad pro ilustraci.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN261Antropologie spotřeby a konzumní společnosti Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
6 kreditů

Specializační část

Povinné předměty (P+PV 60kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny specializační povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOC293Gender v každodennosti K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOC295Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOC298Praxe I. Šmídováz 0/0/0 80h praxe a několik seminářů.9 4-
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 2-
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty (P+PV 60 kr)

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 15 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum C. Szalózk 1/1/06 3-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SOC103aProseminář k obecné sociologické teorii I. Šmídováz 0/2/06 2-
FSS:SOC133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOC142Sociologie města L. Rabušiczk 1/1/06 4-
FSS:SOC288Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
54 kreditů

Další aplikace