FSS SOC04 Gender
Název anglicky: Gender
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Společná část

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Studující si vybírají předměty napříč univerzitní nabídkou do povinného limitu 15 kr. dle pokynů pro výběr předmětů pro jednotlivé podsekce.

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 --
18 kreditů
Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity
TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Tělesná výchova – Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce (min 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1005Seminář k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/05 5P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV 90kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1008Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOCb1009Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty (P+PV 90 kr)

Studující si zapíší 33 kreditů z Bloku 1 a až 15 kr. z Bloku 2. Až 6 kreditů povinně volitelných předmětů Bloku 2 lze nahradit volitelnými předměty z celouniverzitní nabídky.

Blok 1

Studující si vybírají ze specifikované nabídky Bloku 1 (jde o předměty profilujícího základu) povinně volitelné předměty minimálně za 33 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3P
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 6P
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie I. Šmídovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2159Dějiny sociologie I. Šmídováz 1/2/06 3P
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
48 kreditů
Blok 2

Studijící si vybírají povinně volitelné předměty z Bloku 2 maximálně za 15 kr (z nichž ještě max. 6 kr může být za předměty volitelné).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 4-
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2010Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 4-
FSS:SOCb2554Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/06 3-
FSS:SOCb2271Fotbal a sociologie R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2586Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 4-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2589Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5-
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
77 kreditů

Volitelné předměty

Studující si vybírají předměty z celkové univerzitní (nejen fakultní) nabídky předmětů tak, aby za volitelné předměty dosáhli celkového kreditového rozsahu 6kr. (V seznamu uvedený předmět zde slouží jen jako příklad pro ilustraci.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2006Anthropology of Consumption and Consumer Society Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 4-
9 kreditů

Specializační část

Povinné předměty (P+PV 60kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny specializační povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb3004Gender a násilí K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3002Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOCb3006Praxe I. Šmídováz 0/0/0 80h praxe a několik seminářů.9 4-
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty (P+PV 60 kr)

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 15 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 6-
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOCb2133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 6-
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 6-
53 kreditů