FF FBINMEpV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of interactive media
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_003Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/05 1Z
FF:TIM_B_004Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/05 2Z
FF:TIM_B_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/05 3-
FF:TIM_B_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/05 4-
FF:TIM_B_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/05 4Z
FF:TIM_B_013Estetické teorie multimédií a synestézie I M. Flašarzk 1/1/05 5Z
FF:TIM_B_014Estetické teorie multimédií a synestézie II M. Flašarzk 1/1/05 6Z
60 kreditů