Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBINMEpV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of interactive media
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM001Úvod do studia IM I J. Horákovázk 2/0/04 1Z
FF:IM002Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/04 1Z
FF:IM005Kyberkultura M. Flašarzk 1/1/04 3Z
FF:IM015Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/04 2Z
FF:IM016Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/04 2Z
FF:IM047Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/04 3-
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 2Z
FF:IM083Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/04 4-
FF:IM122Estetické teorie multimédií a synestézie I M. Flašarzk 1/1/04 5Z
FF:IM123Estetické teorie multimédií a synestézie II M. Flašarzk 1/1/04 6Z
FF:IM124New Media Art I J. Horákovázk 1/1/04 3Z
FF:IM125New Media Art II J. Horákovázk 1/1/04 4Z
48 kreditů

Další aplikace