FF FBINMEpV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of interactive media
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti bakalářského vedlejšího programu Teorie interaktivních médií musejí během svého studia získat minimálně 60 kreditů. Studijní plán je rozložen do šesti semestrů a skládá se jen z povinných oborových předmětů.

Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Povinné předměty

Doporučujeme dodržovat doporučený studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_003Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/05 1Z
FF:TIM_B_004Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/05 2Z
FF:TIM_B_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/05 3-
FF:TIM_B_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/05 4-
FF:TIM_B_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/05 4Z
FF:TIM_B_013Estetické teorie multimédií a synestézie I M. Flašarzk 1/1/05 5Z
FF:TIM_B_014Estetické teorie multimédií a synestézie II M. Flašarzk 1/1/05 6Z
60 kreditů