FF FBINMEkJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Celkový počet 180 kreditů tvoří:

Předměty společného univerzitního základu: 13 kreditů.

Povinné předměty (včetně předmětů k bakalářské diplomové práci): 167 kreditů.

Pozn.1: Předměty je doporučeno absolvovat v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve studijním plánu.

Pozn. 2: Kurz TIM_Mistrovské lekce (PS: IMK152, JS: IMK153) si studenti zapisují opakovaně, a to v 2., 3., 4., 5. a 6. semestru.

Výuka kombinované formy studia probíhá formou přednášek (4 x za semestr), konzultací (osobní konzultace, e-mail nebo skype) a s podporou e-learningových nástrojů.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Volitelných předmětů Filozofické fakulty.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BK_015Seminář k bakalářské diplomové práci I M. Flašarz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 5P
FF:TIM_BK_016Seminář k bakalářské diplomové práci II M. Flašarz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.10 6P
FF:TIM_B_018Bakalářská diplomová práce M. Flašarz 0/2/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BK_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_003Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 2Z
FF:TIM_BK_004Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 2Z
FF:TIM_BK_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3Z
FF:TIM_BK_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_007Seminář k ročníkové práci I V. Pantůčekz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 3Z
FF:TIM_BK_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 2-
FF:TIM_BK_021Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 3-
FF:TIM_BK_022Filmology. Jazyk filmu a nová média II M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 4-
FF:TIM_BMK_01JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 4-
FF:TIM_BK_025Herní studia S. Bučekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 2-
FF:TIM_BK_032Virus v diskurzu nových médií A. Franczk 2/0/0 80 hodin výuky/semestr.4 5-
FF:TIM_BK_017Metody a techniky výzkumu pro bakaláře J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 5Z
FF:TIM_BK_033Artgorithms: Algoritmické umění – teorie T. Staudekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 6-
FF:TIM_BK_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4Z
FF:TIM_BK_008Seminář k ročníkové práci II V. Pantůčekz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 4Z
FF:TIM_BK_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 3-
FF:TIM_BK_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 4-
FF:TIM_BK_013Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3Z
FF:TIM_BK_014Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4Z
FF:TIM_BMK_02JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 3-
FF:TIM_BMK_03TIM_Master Class V. Sellnerzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 3-
FF:TIM_BMK_04TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 2-
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 5-
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 6-
FF:USK_01Úvod do uměnovědných studií D. Koudelkovázk 2/0/0 4x za semestr.6 1Z
FF:USK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/06 1Z
145 kreditů