FF FBINMEkJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti bakalářského kombinovaného jednooborového programu Teorie interaktivních médií musejí během studia získat minimálně 180 kreditů. Studijní plán je rozložen do 6 semestrů a skládá se z předmětů společného univerzitního základu a povinných oborových předmětů.

Celkový počet 180 kreditů tvoří:

Předměty společného univerzitního základu: 13 kreditů.

Povinné předměty (včetně předmětů k bakalářské diplomové práci): 167 kreditů.

Pozn.1: Předměty je doporučeno absolvovat v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve studijním plánu.

Pozn. 2: Kurz TIM_Mistrovské lekce (PS: IMK152, JS: IMK153) si studenti zapisují opakovaně, a to v 2., 3., 4., 5. a 6. semestru.

Výuka kombinované formy studia probíhá formou přednášek (4 x za semestr), konzultací (osobní konzultace, e-mail nebo skype) a s podporou e-learningových nástrojů.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Volitelných předmětů Filozofické fakulty.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BK_015Seminář k bakalářské diplomové práci I M. Flašarz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 5P
FF:TIM_BK_016Seminář k bakalářské diplomové práci II M. Flašarz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.10 6P
FF:TIM_B_018Bakalářská diplomová práce M. Flašarz 0/2/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUSK_01Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/06 1Z
FF:SUSK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1Z
FF:TIM_BK_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_003Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 2Z
FF:TIM_BK_004Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 2Z
FF:TIM_BK_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3Z
FF:TIM_BK_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 1Z
FF:TIM_BK_007Seminář k ročníkové práci I V. Pantůčekz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 3Z
FF:TIM_BK_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 2-
FF:TIM_BK_021Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 3-
FF:TIM_BK_022Filmology. Jazyk filmu a nová média II M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 4-
FF:TIM_BMK_01JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 4-
FF:TIM_BK_025Herní studia S. Bučekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 2-
FF:TIM_BK_032Virus v diskurzu nových médií A. Franczk 2/0/0 80 hodin výuky/semestr.4 5-
FF:TIM_BK_017Metody a techniky výzkumu pro bakaláře J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 5Z
FF:TIM_BK_033Artgorithms: Algoritmické umění – teorie T. Staudekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 6-
FF:TIM_BK_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4Z
FF:TIM_BK_008Seminář k ročníkové práci II V. Pantůčekz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 4Z
FF:TIM_BK_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 3-
FF:TIM_BK_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 4-
FF:TIM_BK_013Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 3Z
FF:TIM_BK_014Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 4Z
FF:TIM_BMK_02JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 3-
FF:TIM_BMK_03TIM_Master Class V. Sellnerzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 3-
FF:TIM_BMK_04TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 2-
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 5-
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 6-
145 kreditů