Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F24605 Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Celkový počet 180 kreditů tvoří:

Předměty společného univerzitního základu: 13 kreditů.

Povinné předměty (včetně předmětů k bakalářské diplomové práci): 167 kreditů.

Pozn.1: Předměty je doporučeno absolvovat v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve studijním plánu.

Pozn. 2: Kurz TIM_Mistrovské lekce (PS: IMK152, JS: IMK153) si studenti zapisují opakovaně, a to v 2., 3., 4., 5. a 6. semestru.

Výuka kombinované formy studia probíhá formou přednášek (4 x za semestr), konzultací (osobní konzultace, e-mail nebo skype) a s podporou e-learningových nástrojů.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium J. Vyorálkovázk 0/0/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IMK09Seminář k bakalářské diplomové práci I M. Flašarz 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.15 5P
FF:IMK19Seminář k diplomové práci II J. Horákováz 0/2/015 6P
FF:IMKbd001Bakalářská diplomová práce J. Horákováz 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.8 6P
38 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IMK001Úvod do studia interaktivních médií I J. Horákovázk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1Z
FF:IMK002Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarz 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1Z
FF:IMK015Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2Z
FF:IMK016Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarz 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2Z
FF:IMK03New Media Art I J. Horákovázk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3Z
FF:IMK05Kyberkultura J. Horákovázk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 1Z
FF:IMK08Seminář k ročníkové práci I V. Pantůčekz 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3Z
FF:IMK081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 2-
FF:IMK105aFilmology. Jazyk filmu a nová média I M. Flašarzk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3-
FF:IMK105bFilmology. Jazyk filmu a nová média II M. Flašarzk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4-
FF:IMK115 -- 0/0- 3-
FF:IMK116JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 4-
FF:IMK138 -- 0/0- 3-
FF:IMK139 -- 0/0- 4-
FF:IMK141Virus v diskurzu nových médií J. Horákovázk 2/0/06 5-
FF:IMK150Metody a techniky výzkumu pro bakaláře M. Flašarzk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 5Z
FF:IMK152 -- 0/0- 5-
FF:IMK153Artgorithms: Algoritmické umění – praxe T. Staudekzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.4 6-
FF:IMK17New Media Art II J. Horákovázk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4Z
FF:IMK18Seminář k ročníkové práci II V. Pantůčekz 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4Z
FF:IMK47Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3-
FF:IMK48Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4-
FF:IMK82 -- 0/0- 2-
FF:IMK85Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 3Z
FF:IMK86Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/0 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace.6 4Z
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 5-
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 6-
FF:USK_01Úvod do uměnovědných studií D. Koudelkovázk 2/0/0 4x za semestr.6 1Z
FF:USK_04Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/06 1Z
150 kreditů

Další aplikace