Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF P12907 Lower Secondary School English Language Teacher Training
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF P129 Lower Secondary School English Language Teacher Training

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ9101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/02 1P
PdF:AJ9102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ9201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/02 1P
PdF:AJ9202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ9301Současná britská literatura a společnost L. Podroužkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ9302Současná americká literatura a společnost L. Podroužkováz 0/2/02 2P
PdF:AJ9303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkováz 0/2/02 3P
18 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ9401Didaktika anglického jazyka 1A -z 0/2/02 1Z
PdF:AJ9402Didaktika anglického jazyka 1B -z 0/2/02 2Z
PdF:AJ9403Didaktika anglického jazyka 2A -zk 0/2/04 3Z
PdF:AJ9404Didaktika anglického jazyka 2B -z 0/2/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6695Teaching Practice 1 J. Nehybaz 0/0/5 60 hours.2 1P
PdF:SZ6696Practice Reflection J. Nehybaz 0/0/.6 2x 180 minutes.1 1P
PdF:AJ6005Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/2.5 30 hodin.2 2P
PdF:AJ6006Učitelská praxe 3 -z 0/0/2.5 30 hodin.2 3P
7 kreditů

Další aplikace