PdF NVZ2vk Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkM11Alternativní léčebné metody J. Slaná Reissmannovák 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:VZkM13Osobnostní a sociální rozvoj A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:VZkM21První pomoc ve školním prostředí J. Slaná Reissmannovázk 0/0/1 12 hodin.5 2P
PdF:VZkM22Sociálně patologické jevy A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.3 2P
PdF:VZkM23Právo pro učitele výchovy ke zdraví J. Dudovák 0/0/.3 4 hodiny.2 2P
PdF:VZkM33Podpora psychického zdraví E. Řehulkak 0/0/.3 4 hodiny.2 3P
PdF:VZkM34Zátěžové, ohrožující a krizové situace E. Řehulkak 0/0/.7 8 hodin.3 3P
PdF:VZkM41Aktuální témata výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/0/.7 8 hodin.3 4P
PdF:VZkM43Internacionalizace ve výchově ke zdraví V. Mužíkz 0/0/01 4-
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZkM12Didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 1Z
PdF:VZkM31Didaktika výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 3Z
PdF:VZkM32Problematika ochrany a podpory zdraví V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 3Z
PdF:VZkM42Didaktika výchovy ke zdraví 3 V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:VZ6005Učitelská praxe 2 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VZ6006Učitelská praxe 3 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů