PdF NVZ2vk Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZM13Osobnostní, sociální a profesní rozvoj A. Prokopovák 0/1/1 8 hodin.3 2P
PdF:VZM21Problematika bezpečí ve školním prostředí J. Reissmannovázk 1/2/1 16 hodin.6 2P
PdF:VZM22Problematika rizikového chování A. Prokopovák 0/2/1 8 hodin.4 2P
PdF:VZM23Právo pro učitele výchovy ke zdraví J. Dudovák 0/1/0 4 hodiny.2 1P
PdF:VZM33Zátěžové a krizové situace v kontextu podpory psychického zdraví A. Prokopovák 0/2/2 16 hodin.5 3P
PdF:VZM41Repetitorium a aktuální témata výchovy ke zdraví P. Kachlíkk 0/1/1 8 hodin.3 4P
PdF:VZM43Internacionalizace ve výchově ke zdraví J. Reissmannováz 0/0/0- 4-
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VZM12Didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/2/0 8 hodin.2 1Z
PdF:VZM31Didaktika výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkz 0/2/0 8 hodin.2 3Z
PdF:VZM32Problematika ochrany a podpory zdraví V. Mužíkz 0/1/1 8 hodin.2 3Z
PdF:VZM42Didaktika výchovy ke zdraví 3 V. Mužíkzk 0/2/1 12 hodin.4 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:VZ6005Učitelská praxe 2 J. Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:VZ6006Učitelská praxe 3 J. Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů