PdF NSP2vk Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Povinné předměty (23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2007Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.3 1Z
PdF:SP2999Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
PdF:SP4040Resilienční zdroje vzdělávání V. Vojtovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1P
PdF:SP4041Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 1P
PdF:SP4042Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení V. Vojtovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 2P
PdF:SP4043Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP4046Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 4Z
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP4091Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost I. Bytešníkovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2Z
PdF:SP4092Inkluzivní didaktika II – matematická a digitální gramotnost K. Červenkazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3Z
PdF:SP4093Inkluzivní didaktika III – podpora a provázení v předprofesní a profesní přípravě V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:SP6005Učitelská praxe 2 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:SP6006Učitelská praxe 3 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů