PdF NSP2vk Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Povinné předměty (23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- 2-
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SPk600Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami D. Opatřilovák 0/0/.7 8 hodin.3 4Z
PdF:SPk601Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/0/2.7 32 hodin.5 1P
PdF:SPk602Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení V. Vojtovázk 0/0/2.7 32 hodin.5 2P
PdF:SPk603Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami D. Opatřilovák 0/0/.5 6 hodin.3 3P
PdF:SPk607Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost I. Bytešníkovák 0/0/.5 6 hodin.4 1P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk604Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/05 2Z
PdF:SPk605Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.5 3Z
PdF:SPk606Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení D. Opatřilovázk 0/0/2 24 hodin.5 4Z
15 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:SP6005Učitelská praxe 2 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:SP6006Učitelská praxe 3 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů