FF FNPRGJpSFR Překladatelství francouzštiny
Název anglicky: Translatology of French
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-PRGJ_ Překladatelství románských a germánských jazyků

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA010Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA001Stylistika J. Malázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Teorie překladu S. Stanovskázk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003Nástroje IT P. Kyloušekzk 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Praktické a technické aspekty překladu I A. Urválekzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Redakční praxe P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Správné psaní pro překladatele I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax pro překladatele P. Kyloušekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Praktické a technické aspekty překladu II A. Urválekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Korpusová lingvistika I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRFJA001Analýza textu a diskurzu P. Kyloušekzk 1/1/05 1P
FF:PRFJA002Odborný překladatelský seminář I P. Dytrtzk 0/2/05 1P
FF:PRFJA003Textová lingvistika I Ch. Cusimanozk 0/2/05 1P
FF:PRFJA004Odborný překladatelský seminář II P. Dytrtzk 0/2/05 2P
FF:PRFJA005Textová lingvistika II Ch. Cusimanozk 0/2/05 2P
FF:PRFJA006Francouzsko-česká srovnávací stylistika Ch. Cusimanozk 0/2/05 2P
FF:PRFJA007Překlad věcných textů P. Kyloušekzk 0/2/05 3P
FF:PRFJA008Odborný překladatelský seminář III P. Dytrtzk 0/2/05 3P
FF:PRFJA009Tlumočnický seminář I P. Dytrtzk 0/2/05 2P
45 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z tohoto výběru je třeba nasbírat 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRFJB001Literární překlad P. Kyloušekzk 0/2/05 3-
FF:PRFJB002Interpretace a překlad literárního textu P. Kyloušekzk 0/2/05 2-
FF:PRFJB003Tlumočnický seminář II P. Kyloušekzk 0/2/05 3-
FF:PRFJB004Překlad vědeckého textu P. Kyloušekzk 0/2/05 4-
FF:PRFJB005Dějiny překladu z francouzštiny P. Kyloušekzk 0/0/0 e-learning.5 1-
FF:PRFJB006Historie a sociologie překladu P. Kyloušekzk 1/1/05 2-
FF:PRFJB008Akademický projekt P. Kyloušekzk 0/0/0 bloková výuka - stáž, konference, projekt, atd.5 4-
35 kreditů