FF FDLIAJApJ Literatures in English
Název anglicky: Literatures in English
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-LIAJA_ Literatures in English

Úvodní informace / Pokyny

Student absolvuje povinné předměty a počet kreditů doplní z předmětů povinně volitelných (dva ze tří) a předmětů volitelných.

Povinné předměty

Pro úspěšné absolvování programu je nutné, aby student absolvoval tyto povinné předměty. Předměty "publikace", "konference", "zahraniční stáž" a "cizí jazyk" jsou vypisovány opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34003Konference I T. Pospíšilz 0/0/05 3Z
FF:AJ34004Konference II T. Pospíšilz 0/0/05 4Z
FF:AJ34006Publikace I T. Pospíšilz 0/0/010 5Z
FF:AJ34009Zahraniční stáž I T. Pospíšilz 0/0/05 3Z
FF:AJ34010Cizí jazyk I J. Chamonikolasovázk 0/0/04 2Z
FF:AJ34030Pramenné studium T. Pospíšilz 0/0/010 1Z
FF:AJ34110Literární anglistika M. Horákovázk 0/0/0 Bloková výuka.15 1P
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 2P
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 3P
FF:AJ34001Obecná metodologie oboru T. Pospíšilz 0/2/010 5Z
FF:AJ34210Doktorský seminář I T. Pospíšilz 0/0/05 1P
FF:AJ34350Doktorská zkouška T. PospíšilSDzk 0/0/0- 8Z
FF:AJ38400Teze disertační práce T. Pospíšilz 0/0/0 Blokový seminář.5 7Z
FF:AJ39400Disertační práce T. Pospíšilz 0/0/035 8Z
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 1P
154 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si z nabídky volí minimálně dva povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34130Sociologie literárního textu J. Chamonikolasovázk 0/2/010 4P
FF:AJ34160Film Adaptations of English Speaking Literatures T. Pospíšilzk 0/0/0 Bloková výuka.15 3P
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 2P
40 kreditů

Volitelné předměty

Studenti mají možnost doplnit si své kredity zapsáním těchto dalších volitelných předmětů. Předměty "publikace", "konference", "zahraniční stáž" a "textový seminář" jsou vypisovány opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34005Konference III T. Pospíšilz 0/0/05 6Z
FF:AJ34007Publikace II T. Pospíšilz 0/0/010 5Z
FF:AJ34008Publikace III T. Pospíšilz 0/0/010 6Z
FF:AJ34011Zahraniční stáž II T. Pospíšilz 0/0/05 4Z
FF:AJ34012Zahraniční stáž III T. Pospíšilz 0/0/05 5Z
FF:AJ34013Zahraniční stáž IV T. Pospíšilz 0/0/05 6Z
FF:AJ34014Textový seminář T. Pospíšilz 0/0/020 1Z
60 kreditů