Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F14602 Učitelství pedagogiky pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-PGU_ Učitelství pedagogiky pro střední školy

 1. získání 24 kreditů za předměty společného pedagogicko-psychologického základu;
 2. získání 32 kreditů za oborové předměty;
 3. získání 24 kreditů za oborové didaktiky;
 4. získání 24 kreditů za odbornou praxi (na střední škole);
 5. 16 kreditů za úspěšně absolvované diplomové semináře;
 6. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UPGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/08 3P
FF:UPGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/08 4P
16 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

 1. získání 24 kreditů za předměty společného pedagogicko-psychologického základu;
 2. získání 32 kreditů za oborové předměty;
 3. získání 24 kreditů za oborové didaktiky;
 4. získání 24 kreditů za odbornou praxi (na střední škole);
 5. 16 kreditů za úspěšně absolvované diplomové semináře;
 6. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DPS001Psychologie pro učitele P. Novotnýz 0/0 blokově.4 1P
FF:DPS002Školní pedagogika P. Novotnýzk 0/0/0 blokově.5 1P
FF:DPS003Školní didaktika P. Novotnýzk 0/0/0 blokově.5 2P
FF:DPS004Psychologie pro učitele P. Novotnýzk 0/0 blokově.5 2P
FF:DPS005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. Novotnýzk 0/0/0 blokově.5 1P
FF:DPS006 -- 0/0- 2P
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3Z
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:UPGK001Didaktika pedagogiky: Základy práce středoškolského učitele J. Zounekz 18/0/06 1P
FF:UPGK002Didaktika pedagogiky: Inovace a trendy v práci učitele J. Zounekzk 18/0/06 2P
FF:UPGK003Didaktika pedagogiky: Projektování kurikula J. Zounekzk 18/0/06 3P
FF:UPGK004Didaktika pedagogiky: Profesní rozvoj učitele K. Šeďovázk 18/0/06 4P
FF:UPGK301Odborná praxe I. K. Šeďováz blokově - 4 týdny6 1P
FF:UPGK302Odborná praxe II. J. Zounekz blokově - 4 týdny6 2P
FF:UPGK303Odborná praxe III. K. Šeďováz blokově - 4 týdny6 3P
FF:UPGK304Odborná praxe IV. J. Zounekz blokově - 4 týdny6 4P
FF:UPGMK108Osobnostně sociální výchova P. Novotnýz 18/0/04 1P
FF:UPGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0/0- 4P
FF:UPGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:UPGMK510Česká vzdělávací politika M. Rabušicováz 18/0/06 4P
104 kreditů

Další aplikace