FF FNFJUpV Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-FJU_ Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

  1. Oborová didaktika: 12 kreditů;
  2. Oborová praxe: 12 kreditů;
II) Povinně volitelné předměty - oborová složka (16 kreditů):
  • blok A - lingvistika;
  • blok B - literatura;
III) Závěrečná zkouška.

 
Rozdělení hodin praxe u dvouoborového studia (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II):
1) 180 hodin příprava a úkoly
  • deník praxe, úkoly ad.
2) 180 hodin přímo na škole 
  • 50 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
  • 130 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)

Povinné předměty (24 kreditů)

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJU2A041Didaktika francouzštiny I P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3P
FF:FJU2A042Didaktika francouzštiny II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 4P
12 kreditů

Praxe

Rozdělení hodin praxe u sdruženého studia

1) 180 hodin příprava a úkoly deník praxe, úkoly ad.
2) 180 hodin přímo na škole 
 
50 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
 
130 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)
 
Studenti si zapisují předměty v tomto pořadí:


Sdružené studium:

1. ročník jaro (2. semestr)
FJUPP01S Pedagogická praxe FJ I - sdružené studium
FJURS01S Reflektivní seminář praxe FJ I - sdružené studium

2. ročník podzim (3. semestr)
FJUPP02S  Pedagogická praxe FJ II - sdružené studium
FJURS02S Reflektivní seminář praxe FJ II - sdružené studium
 
2. ročník jaro (4. semestr)
FJUPP03S Pedagogická praxe FJ III - sdružené studium
FJURS03S Reflektivní seminář praxe FJ III - sdružené studium

 

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJUPP01SPedagogická praxe FJ I - sdružené studium P. Dytrtz 0/0/0 praxe na škole.3 2Z
FF:FJUPP02SPedagogická praxe FJ II - sdružené studium P. Dytrtz 0/0/03 3Z
FF:FJUPP03SPedagogická praxe FJ III - sdružené studium P. Dytrtz 0/0/03 3Z
FF:FJURS01SReflektivní seminář praxe FJ I - sdružené studium P. Dytrtz 0/0/01 2Z
FF:FJURS02SReflektivní seminář praxe FJ II - sdružené studium P. Dytrtz 0/0/01 4Z
FF:FJURS03SReflektivní seminář praxe FJ III - sdružené studium P. Dytrtz 0/0/01 4Z
12 kreditů

Povinně volitelné předměty (16 kreditů)

Blok A - Lingustique

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
16 kreditů

Blok B - Littérature

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
16 kreditů

Závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
FF:FJ2A042Státní závěrečná zkouška magisterská P. DytrtSZk 0/0/0- 4-
0 kreditů