Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

PdF 1 Speciální výtvarná výchova (na dostudování) (dobíhající)
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Učitelská propedeutika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3-
9 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2-
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2-
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2-
6 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6067Zpracování a analýza kvantitativních dat pro závěrečné práce K. Vlčkovák 0/03 2-
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 2-
PdF:SZ6074Kognitivní psychologie pro učitele J. Krásak 0/03 2-
PdF:SZ6076Učebnice ve výuce ZŠ: jejich výběr a využití K. Dundálkovák 0/1/03 1-
11 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV_DPpDiplomová práce - Projekt R. Horáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:VV_DPDiplomová práce R. Horáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:VV_DPdDiplomová práce - Dokončení R. Horáčekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Vi8MP_AVT1Audiovizuální tvorba 1 M. Kovářováz 0/2/02 1-
PdF:Vi8MP_TVy1Tvorba výstav 1 P. Kamenickýz 0/0/22 1-
PdF:Vs8MP_AA1Arteterapeutický ateliér 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1-
PdF:Vs8MP_PSZ1Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 1 týden.3 1-
PdF:Vs8MP_Ref1Reflexivní seminář 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 1-
PdF:Vs8MP_VSe1Výběrový seminář 1 R. Horáčekz 0/2/02 1-
PdF:VV8MP_A1Ateliér 1 R. Horáčekz 0/3/03 1-
PdF:VV8MP_DVV1Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky H. Stehlíková Babyrádováz 2/0/02 1-
PdF:VV8MP_Kom1Komunikace se současným uměním 1 R. Horáčekz 0/2/02 1-
PdF:VV8MP_SDU1Seminář k dějinám umění 1 R. Horáčekzk 0/2/02 1-
PdF:VV8MP_VP1Výuková praxe 1 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 1-
PdF:Vi8MP_AVT2Audiovizuální tvorba 2 M. Kovářováz 0/2/02 2-
PdF:Vi8MP_TVy2Tvorba výstav 2 P. Kamenickýz 0/0/22 2-
PdF:Vs8MP_AA2Arteterapeutický ateliér 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 2-
PdF:Vs8MP_PSZ2Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 2-
PdF:Vs8MP_Ref2Reflexivní seminář 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 2-
PdF:Vs8MP_VSe2Výběrový seminář 2 R. Horáčekk 0/2/03 2-
PdF:VV8MP_A2Atelier 2 P. Kamenickýzk 0/3/06 2-
PdF:VV8MP_DVV2Didaktika 2 - Intermediální výukové modely H. Stehlíková Babyrádovázk 2/0/04 2-
PdF:VV8MP_EST1Estetika 1 R. Horáčekz 2/0/02 2-
PdF:VV8MP_Kom2Komunikace se současným uměním 2 R. Horáčekz 0/2/02 2-
PdF:VV8MP_SDU2Seminář k dějinám umění 2 O. Navrátilz 0/2/02 2-
PdF:VV8MP_SVZ1Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 1 M. Vítkovák 2/0/03 2P
PdF:VV8MP_VP2Výuková praxe 2 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 2-
PdF:Vi8MP_TVy3Tvorba výstav 3 P. Kamenickýz 0/0/22 3-
PdF:Vs8MP_PSZ3Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 3-
PdF:Vs8MP_Ref3Reflexivní seminář 3 H. Stehlíková Babyrádovázk 0/2/02 3-
PdF:VV8MP_A3Ateliér 3 R. Horáčekz 0/3/03 3-
PdF:VV8MP_DVV3Didaktika 3 - Školní kurikula a výtvarné dílny H. Stehlíková Babyrádovázk 2/0/02 3-
PdF:VV8MP_EST2Estetika 2 R. Horáčekzk 2/0/04 3-
PdF:VV8MP_Kom3Komunikace se současným uměním 3 R. Horáčekz 0/2/02 3-
PdF:VV8MP_SDU3Seminář k dějinám umění 3 R. Horáčekz 0/2/02 3-
PdF:VV8MP_SVZ2Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2 M. Vítkovázk 0/2/04 3P
PdF:VV8MP_VP3Výuková praxe 3 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 3-
PdF:Vs8MP_PSZ4Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 4 H. Stehlíková Babyrádováz 0/0/1 praxe.3 4-
PdF:Vs8MP_Ref4Reflexivní seminář 4 H. Stehlíková Babyrádováz 0/2/02 4-
PdF:VV8MP_Kom4Komunikace se současným uměním 4 R. Horáčekz 0/2/02 4-
PdF:VV8MP_TUTeorie umění R. Horáčekz 2/0/02 4-
97 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV8MP_S4e1Edukace jedinců s mentálním postižením 1 M. Vítkovázk 0/4/06 2P
PdF:VV8MP_S4e2Edukace jedinců s mentálním postižením 2 M. Vítkovázk 0/4/06 3P
12 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VV_SART1Socio-art 1 B. Rozbořilk 2/0/04 --
PdF:VV_SART2Socio-art 2 B. Rozbořilk 2/0/04 --
8 kreditů