FF FBNLpV Nizozemský jazyk, literatura a kultura
Název anglicky: Dutch Language, Literature and Culture
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-NL_ Nizozemský jazyk, literatura a kultura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studijní plán minor Nizozemský jazyk, literatura a kultura nabízí předměty povinné a předměty povinně volitelné. Povinné předměty musí být absolvovány všechny (53 kreditů), zbylých 7 je možné zvolit z nederlandistických předmětů s kódy NI a NIDCC.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Povinné předměty tvoří páteř oboru a musí být absolvovány všechny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NLIII_01Jazyková cvičení III/1 S. Royeaerdz 0/4/04 5P
FF:NLIII_02Obchodní a odborná komunikace S. Royeaerdk 1/1/04 5P
FF:NLII_01Jazyková cvičení II/1 M. Kosteleckáz 0/4/04 3P
FF:NLII_02Dějiny, reálie a kultura Nizozemska S. Royeaerdk 1/1/03 3P
FF:NLII_06Jazyková cvičení II/2 M. Kosteleckázk 0/4/04 4P
FF:NLII_07Dějiny, reálie a kultura Belgie S. Royeaerdk 1/1/03 4P
FF:NLI_01Jazyková cvičení I/1 M. Kosteleckáz 0/8/08 1P
FF:NLI_02Úvod do studia literatury J. Budňákk 1/1/03 1P
FF:NLI_03Úvod do fonetiky a fonologie M. Kosteleckák 1/1/03 1Z
FF:NLI_04Úvod do lingvistiky V. Bromk 1/1/03 2Z
FF:NLI_05Jazyková cvičení I/2 S. Royeaerdzk 0/8/06 2P
FF:NLIII_07Jazyková cvičení III/2 S. Royeaerdzk 0/2/04 6P
FF:NLIII_09Překlad v teorii a praxi M. Kosteleckák 1/1/04 6Z
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů volí student tak, aby získal minimálně 7 kreditů.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NI01_07Nácvik výslovnosti M. Kosteleckáz 0/1/02 --
FF:NI02_37Grammatica en uitspraakverbetering M. Kosteleckáz 1/1/03 --
FF:NI02_38Současná nizozemská jazykověda v textech M. Kosteleckáz 1/1/03 --
FF:NI03_30Fonetika nizozemštiny v teorii a praxi M. Kosteleckák 0/2/04 --
FF:NI03_37Afrikaans M. Kosteleckáz 4/8/03 --
FF:NI03_46Jazykovědný seminář M. Kosteleckák 1/1/03 --
FF:NI03_47Literárněvědný seminář Y. T'Sjoenk 6/6/03 --
FF:NI03_48Moderne Nederlandse maatschappij M. Kosteleckáz 5/53 --
FF:NI03_50Fraseologie van het Nederlands M. Kosteleckáz 10/0/03 --
FF:NIDCC03_06Schrijfvaardigheid M. Kosteleckázk 0/0/05 --
FF:NIZC_08Zomercursus Nederlandse taal en cultuur M. Kosteleckáz 0/0/04 --
FF:NLII_10Konverzace I S. Royeaerdz 0/2/03 --
FF:NLIII_08Konverzace II S. Royeaerdz 0/2/03 --
42 kreditů