LF BVO01 Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General Nursing
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-VO Všeobecné ošetřovatelství

Úvodní informace / Pokyny

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu pro obor. Jako volitelné si může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Podmínkou zápisu do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů. Studenti prezenčního studia musí získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit, které zajišťuje Centrum univerzitního sportu. Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni B2, ověřená zkouškou (studenti si zapisují povinnou dvousemestrální výuku anglického jazyka).

1. ročník

Ve 2. semestru je teoretická část výuky realizována 1.–10. týden. V 11.–15. týdnu absolvují studenti pouze odbornou ošetřovatelskou praxi. Individuální odborná ošetřovatelská praxe I je realizována v červenci a v srpnu ve fakultních nemocnicích v Brně nebo u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají s LF MU uzavřenou rámcovou smlouvu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BSAN011pAnatomie - přednáška M. Joukalzk 3/0/0 45.3 1Z
LF:BSBC011pZáklady biochemie a hematologie - přednáška H. Paulovázk 2/0/0 30.3 1Z
LF:BSEH011pEpidemiologie a hygiena B. Rezkovázk 3/0/0 30.3 1P
LF:BSET021Etika v ošetřovatelství J. Kuřek 1.5/0/0 15.1 2P
LF:BSFY0121cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BSFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BSFY0222cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/1/0 10.1 2Z
LF:BSFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 20.3 2Z
LF:BSIN0221xIndividuální odborná ošetřovatelská praxe I D. Soldánováz 0/0/0 160.4 2P
LF:BSIS021cInformatika a statistika ve zdravotnictví - cvičení T. Pavlíkz 0/1.5/0 15.1 2P
LF:BSKM021cMikrobiologie a imunologie - cvičení F. Růžičkaz 0/1.5/0 15.1 2P
LF:BSKM021pMikrobiologie a imunologie - přednáška F. Růžičkazk 1.5/0/0 15.2 2P
LF:BSKO011pKomunitní péče - přednáška D. Soldánovák 1.5/0/0 22.5.2 1P
LF:BSKP021cKlinická propedeutika - cvičení K. Bielakováz 0/1/0 10.1 2Z
LF:BSKP021pKlinická propedeutika - přednáška K. Bielakovázk 2/0/0 20.2 2Z
LF:BSLG021pZáklady genetiky - přednáška I. Valáškováz 2/0/0 20.1 2P
LF:BSLT011Lékařská terminologie a latina - cvičení T. Ševčíkovázk 0/2/0 30.3 1-
LF:BSOP021Ošetřovatelské postupy D. Mackovázk 0/5/0 50.4 2Z
LF:BSOS0121cOšetřovatelství I - cvičení A. Pokornáz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BSOS0121pOšetřovatelství I - přednáška N. Beharkováz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BSOS0222cOšetřovatelství II - cvičení A. Pokornáz 0/10/0 10.1 2Z
LF:BSOS0222pOšetřovatelství II - přednáška N. Beharkovázk 2/0/0 20.2 2Z
LF:BSOZ011cOchrana a podpora veřejného zdraví - cvičení M. Forejtz 0/1.7/0 25.1 1P
LF:BSPC011Ošetřovatelský proces a potřeby člověka D. Mackovázk 0/3/0 45.3 1P
LF:BSPP011První pomoc P. Kůřilzk 0/2/0 30.3 1P
LF:BSPR0251xOdborná ošetřovatelská praxe I D. Soldánovázk 0/0/0 200.5 2P
LF:BSSI011Sociální interakce N. Beharkováz 0/2/0 30.1 1P
LF:BSSO011cZáklady sociologie - cvičení T. Dosedělz 0/1.5/0 15.1 1-
LF:BSSO011pZáklady sociologie - přednáška T. Dosedělk 1.5/0/0 15.1 1-
LF:BSVD021pVýživa a dietetika - přednáška O. Zvěřinazk 2/0/0 20.2 2P
LF:BSVP011cObecná a vývojová psychologie - cvičení M. Světlákk 0/0/3 45.3 1P
LF:BSZB011pZáklady biofyziky V. Bernardzk 2/0/0 30.3 1P
LF:BSZD021cZdravotnická psychologie - cvičení M. Světlákk 0/3/0 30.2 2Z
LF:BSZM021cZáklady zdravotnického managementu - cvičení A. Pokornáz 0/1/0 10.1 2-
LF:BSZM021pZáklady zdravotnického managementu - přednáška A. Pokornázk 1/0/0 10.1 2-
LF:BSZR021cZobrazovací metody, radiační ochrana - cvičení D. Bartušekz 0/0.5/0 5.1 2-
LF:BSZR021pZobrazovací metody, radiační ochrana - přednáška D. Bartušekk 1/0/0 10.1 2-
71 kreditů

2. ročník

Ve 3. semestru je teoretická část výuky realizována 1.–10. týden ve dvou dnech (pondělí a úterý), následující tři dny (středa, čtvrtek a pátek) budou studenti absolvovat odbornou ošetřovatelskou praxi. V 11.–15. týdnu absolvují studenti pouze odbornou ošetřovatelskou praxi. Ve 4. semestru absolvují studenti 1.–4. týden pouze odbornou ošetřovatelskou praxi. V 5.–14. týdnu je teoretická část výuky realizována ve dvou dnech (pondělí a úterý), následující tři dny (středa, čtvrtek a pátek) budou studenti absolvovat odbornou ošetřovatelskou praxi. V 15. týdnu absolvují studenti pouze odbornou ošetřovatelskou praxi. Individuální odborná ošetřovatelská praxe II je realizována v červenci a v srpnu ve fakultních nemocnicích v Brně nebo u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají s LF MU uzavřenou rámcovou smlouvu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BSAJ0121Angličtina I V. Dvořáčkováz 0/3/0 30.2 3-
LF:BSAJ0222Angličtina II - cvičení V. Dvořáčkovázk 0/3/0 30.3 4-
LF:BSFA0321cFarmakologie - cvičení B. Říhováz 0/2/0 20.1 3P
LF:BSFA0321pFarmakologie - přednáška B. Říhovázk 1/0/0 15.2 3P
LF:BSGP041pOšetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - přednáška M. Švábovázk 2/0/0 20.2 4P
LF:BSIG0321pOšetřovatelská péče v interních oborech a geriatrii I - přednáška K. Bielakováz 5/0/0 50.3 3P
LF:BSIG0422cOšetřovatelská péče v interních oborech a geriatrii II - cvičení M. Šenkyříkováz 0/1/0 10.1 4P
LF:BSIG0422pOšetřovatelská péče v interních oborech a geriatrii II - přednáška K. Bielakovázk 2/0/0 20.2 4P
LF:BSIN0422xIndividuální odborná ošetřovatelská praxe II P. Kůřilz 0/0/0 200.6 4P
LF:BSOT0321cOšetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii I - cvičení P. Kůřilz 0/1/0 10.1 3P
LF:BSOT0321pOšetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii I - přednáška V. Procházkaz 2/0/0 20.2 3P
LF:BSOT0422cOšetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii II - cvičení P. Kůřilz 0/1/0 10.1 4P
LF:BSOT0422pOšetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii II - přednáška V. Procházkazk 2/0/0 20.2 4P
LF:BSPD031pOšetřovatelská péče v pediatrii - přednáška H. Hrstkovázk 3/0/0 30.3 3P
LF:BSPF0321pPatologie I P. Dobšákz 2.5/0/0 25.2 3Z
LF:BSPF0422cPatologie II - cvičení P. Dobšákz 0/1/0 10.1 4Z
LF:BSPF0422pPatologie II - přednáška P. Dobšákzk 2.5/0/0 25.3 4Z
LF:BSPL031cZdravotnické právo a legislativa - cvičení M. Koščíkz 0/1/0 10.1 3-
LF:BSPL031pZdravotnické právo a legislativa - přednáška M. Koščíkk 1/0/0 10.1 3-
LF:BSPP0341cPropedeutika bakalářské práce I A. Pokornáz 0/0/0 2.1 3-
LF:BSPP0442cPropedeutika bakalářské práce II A. Pokornáz 0/2/0 20.1 4-
LF:BSPR0352xOdborná ošetřovatelská praxe II P. Kůřilz 0/0/0 440.12 3P
LF:BSPR0453xOdborná ošetřovatelská praxe III P. Kůřilzk 0/0/0 440.11 4P
LF:BSZE041cZáklady pedagogiky a edukace v ošetřovatelství - cvičení N. Beharkováz 0/1/0 10.1 4-
LF:BSZE041pZáklady pedagogiky a edukace v ošetřovatelství - přednáška L. Veselák 1/0/0 10.1 4-
66 kreditů

3. ročník

V 5. semestru je teoretická část výuky realizována 1. - 3. týden. Ve 4. - 15. týdnu absolvují studenti pouze odbornou ošetřovatelskou praxi. Výuka v 6. semestru je 10 týdnů, z toho je 1 den teoretické výuky a 4 dny v týdnu absolvují studenti pouze odbornou ošetřovatelskou praxi.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BSDV051cOšetřovatelská péče v dermatovenerologii - cvičení E. Březinováz 0/1.5/0 15.1 5P
LF:BSIL0611cOšetřovatelská péče v infekčním lékařství - cvičení P. Husaz 0/1/0 10.1 6P
LF:BSIO0511cIntenzivní ošetřovatelská péče - cvičení E. Pešákováz 0/2/0 20.2 5P
LF:BSNE061pOšetřovatelská péče v neurologii - přednáška P. Štouračzk 3/0/0 30.3 6P
LF:BSOH0511pOšetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii - přednáška R. Němečekzk 3/0/0 30.3 5P
LF:BSOO061cOšetřovatelská péče v oftalmologii - cvičení O. Chrapekz 0/1.5/0 15.1 6P
LF:BSOT052cOšetřovatelská péče v otorinolaryngologii - cvičení P. Urbánkováz 0/1/0 10.1 5P
LF:BSPA0611cPaliativní péče - cvičení J. Večeřováz 0/1/0 10.1 6P
LF:BSPP0543cPropedeutika bakalářské práce III - Odborná praxe A. Pokornáz 0/2/0 20.1 5-
LF:BSPP0644cPropedeutika bakalářské práce IV A. Pokornáz 0/0/0 2.1 6-
LF:BSPP0644xPropedeutika bakalářské práce IV - odborná praxe A. Pokornáz 0/0/0 40.2 6-
LF:BSPR0554xOdborná ošetřovatelská praxe IV D. Soldánováz 0/0/0 480.14 5P
LF:BSPR0655xOdborná ošetřovatelská praxe V D. Soldánováz 0/0/0 320.10 6P
LF:BSPY061pOšetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška J. Hořínkovázk 3/0/0 21.3 6P
44 kreditů