FF FNPOpJ Portugalský jazyk a literatura
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-PO_ Portugalský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Zde je nutné si zapsat všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2A011Portugalská lingvistika 1 I. Svobodovázk 2/0/05 -Z
FF:PO2A012Portugalská lingvistika 2 I. Svobodovázk 2/0/05 -Z
FF:PO2A013Jazykový seminář 1 S. Špánkovázk 0/2/05 -P
FF:PO2A014Jazykový seminář 2 S. Špánkovázk 0/2/05 -P
FF:PO2A015Brazilská literatura S. Špánkovázk 2/1/15 -Z
FF:PO2A016Portugalská literatura S. Špánkovázk 2/1/15 -Z
FF:PO2A017Klauzurní práce I. Svobodováz 0/0/0- 4Z
30 kreditů

Diplomová práce (min 30kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2A001Seminář k magisterské diplomové práci I I. Svobodováz 0/2/015 3P
FF:PO2A002Seminář k magisterské diplomové práci II I. Svobodováz 0/2/015 4P
FF:PO2A003Magisterská diplomová práce I. Svobodováz 0/0/0- 4P
FF:PO2A004Státní závěrečná zkouška magisterská I. SvobodováSZk 0/0/0- 4-
30 kreditů

Povinně-volitelné předměty

U povinně volitelných předmětů máte získat celkem 60 kreditů (to odpovídá 12 předmětům PV). Doporučujeme vždy v každém semestru si zvolit co nejvíce vypsaných předmětů. V rámci celého NMgr. studia je nejlepším řešením výběr minimálně 4 předmětů literárních a 4 jazykovědných a zbytek zkombinovat vždy v souladu s nabídkou.

Literatura a kultura

U povinně volitelných předmětů máte získat celkem 60 kreditů (to odpovídá 12 předmětům PV). Doporučujeme vždy v každém semestru si zvolit co nejvíce vypsaných předmětů. V rámci celého NMgr. studia je nejlepším řešením výběr minimálně 4 předmětů literárních a 4 jazykovědných a zbytek zkombinovat vždy v souladu s nabídkou.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2B200Četba lusofonních autorů S. Špánkovázk 2/0/05 --
FF:PO2B201Romány A. Loba Antunese S. Špánkovázk 2/0/05 --
FF:PO2B202Město v portugalské literatuře S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B203Hlavní tendence v portugalské poezii 20. století S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B204Reflexe koloniální minulosti v portugalské literatuře a filmu M. Baptista Nery Plchzk 1/1/05 --
FF:PO2B205Portugalský román S. Špánkovázk 2/0/05 --
FF:PO2B206Četba portugalských autorů 1 S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B207Četba portugalských autorů 2 S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B208Portugalské autorky S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B209Portugalské reálie M. Baptista Nery Plchzk 2/0/05 --
FF:PO2B210Literatura v Amazonii E. Batličkovázk 0/0/05 --
FF:ROM0B016Languages, literatures and migrations E. Mocciarozk 2/0/05 --
60 kreditů

Překladatelství, lingvistika, lektorství

Zde doporučujeme získat minimálně 20 kreditů. Úvod do lidové latiny (ROM2B101) a latina pro nelatináře jsou velmi vhodné v kombinaci s předmětem Portugalská lingvistika 2. Nejsou však nezbytnou součástí.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2B101Překladatelský seminář I M. Baptista Nery Plchzk 0/2/05 --
FF:PO2B102Překladatelský seminář II M. Baptista Nery Plchzk 0/2/05 --
FF:PO2B103Literární překlad 1 I. Svobodovázk 1/1/05 --
FF:PO2B104Literární překlad 2 I. Svobodovázk 0/2/05 --
FF:PO2B105Literární překlad 3 I. Svobodovázk 0/2/05 1P
FF:PO2B106Literární překlad 4 I. Svobodovázk 0/2/05 --
FF:PO2B301Témata portugalské lingvistiky 1 I. Svobodovázk 0/2/05 --
FF:PO2B302Témata portugalské lingvistiky 2 I. Svobodovázk 1/1/05 --
FF:PO2B303Lektorství portugalského jazyka 1 I. Svobodovázk 0/0/05 --
FF:PO2B304Lektorství portugalského jazyka 2 I. Svobodovázk 0/0/05 2-
FF:PO2B305Lektorská praxe I. Svobodovázk 0/0/05 1-
FF:PO2B306Projektová výuka I. Svobodovázk 0/0/25 1-
FF:PO2B307MOOC - Akademická portugalština I. Svobodováz 0/0/2 6-týdenní kurz online s certifikovaným ukončením.5 --
FF:ROM0B127Praktické cvičení v lexikografii - romanistické obory P. Dytrtk 0/0/18 18 hodin za týden.5 1-
FF:ROM2B101Introduzione al latino volgare P. Diviziazk 1/1/05 1-
75 kreditů

Volitelné předměty

Tyto volitelné předměty vhodně doplňují předměty, které jsou součástí jazykové a překladatelské sekce NMgr. programu Portugalský jazyk a literatura (rozšiřují teoretický základ týkající se vývoje jazyka, didaktiky a překladatelství).

LATINA PRO NELATINÁŘE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/03 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/03 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/03 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV T. Weissarzk 1/1/03 --
12 kreditů

TRANSLATOLOGIE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA004Praktické a technické aspekty překladu I A. Urválekk 0/2/03 --
FF:PRZA006Správné psaní pro překladatele I. Buzekzk 0/2/03 --
FF:PRZA008Praktické a technické aspekty překladu II A. Urválekk 0/2/03 --
9 kreditů

LEKTORSTVÍ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROMU2A001Vybrané jazykové jevy, literatura, kultura a reálie pro učitele P. Dytrtz 2/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.3 --
FF:ROMU2A002IT ve výuce cizích jazyků P. Dytrtz 0/2/2 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.3 --
FF:ROMU2A003Jazykové zkoušky a testování M. Maláz 0/2/2 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.3 --
9 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2C001BLENDED INTENSIVE PROGRAM I. Svobodováz 25/25/03 --
3 kredity