KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER a Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, roč. 11, č. 3, s. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif
Název česky Vývoj izotopů olova ve svrchním plášti střední Evropy: nové poznatky z Českého masivu
Autoři KRMÍČKOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant, domácí), Lukáš KRMÍČEK (203 Česká republika), Rolf Ludwig ROMER (756 Švýcarsko) a Jaromír ULRYCH (203 Česká republika).
Vydání Geoscience Frontiers, Elsevier, 2020, 1674-9871.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10505 Geology
Stát vydavatele Čína
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW ScienceDirect Researchgate
Impakt faktor Impact factor: 6.853
Kód RIV RIV/00216224:14310/20:00115606
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.gsf.2019.09.009
UT WoS 000530750200016
Klíčová slova česky Izotopy olova; Lamprofyry; Vulkanické horniny; Plášťové komponenty; Český masiv; Variská orogeneze
Klíčová slova anglicky Lead isotopes; Lamprophyres; Volcanic rocks; Mantle components; Bohemian massif; Variscan orogeny
Štítky Bohemian massif, lamprophyres, lead isotopes, rivok, volcanic rocks
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 11. 3. 2021 09:52.
Anotace
This study focuses on Pb isotope data and whole-rock geochemistry of intrusive and extrusive volcanic rocks of the Bohemian Massif that sampled the upper mantle. Special attention is paid on whether Late Palaeozoic to Quaternary Central European mantle-derived rocks sampled different mantle sources on a local to regional scale and through time.
Anotace česky
Tato studie se zabývá Pb izotopovými daty a horninovou geochemií intruzivních i výlevných vulkanických hornin Českého masivu, které vzorkovaly svrchní plášť. Speciální důraz je kladen na to, zda pozdně paleozoické až kvartérní středoevropské horniny odvozené z pláště vzorkují odlišné plášťové zdroje v lokálním až regionálním měřítku a v průběhu času.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Krmickova_et_al._2020.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Krmíčková, S. 7. 5. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf?info
Vloženo
Čt 7. 5. 2020 15:05, Mgr. Simona Krmíčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722
  • osoba Mgr. Simona Krmíčková, Ph.D., učo 442696
  • osoba doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc., učo 54848
  • osoba prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., učo 63587
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722
  • osoba Mgr. Simona Krmíčková, Ph.D., učo 442696
  • osoba doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc., učo 54848
  • osoba prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., učo 63587
Atributy
 

Krmickova_et_al._2020.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
5,9 MB
Hash md5
f48ca37c7738652541df5c3565815122
Vloženo
Čt 7. 5. 2020 15:05

Krmickova_et_al._2020.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.txt
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1653136/Krmickova_et_al._2020.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
108,7 KB
Hash md5
4ee9851169821811fe670a27e17b4ba7
Vloženo
Čt 7. 5. 2020 17:35
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 4. 2024 00:08