KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy (A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school). Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, vol. 4, No 2, p. 136-153. ISSN 1213-3841.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy
Name (in English) A pilot project DRI (Drugs-Reason-Impact) focused on primary prevention of addictions at elementary school
Authors KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ.
Edition Adiktologie, Tišnov, Sdružení SCAN, 2004, 1213-3841.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English school; survey; addiction; prevention; drug; programme; peer
Tags addiction, drug, peer, prevention, programme, school, survey
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 29/10/2004 19:14.
PrintDisplayed: 29/2/2024 00:08