Informační systém MU
MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční právo a finanční správa. 1. díl
Název anglicky Finance Law and Finance Administration. 1st part.
Autoři MRKÝVKA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Ivana PAŘÍZKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal RADVAN (203 Česká republika, domácí), Dana ŠRAMKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš FOLTAS (203 Česká republika, domácí) a Petra NOVÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vyd. 1. Brno, 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354), 2004.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/04:00011209
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 80-210-3578-1
Klíčová slova anglicky law; public administration; finance law; theory of law; public finance; local finance; currency; banks; insurance companies; exchanges; public budgets; state funds
Štítky banks, currency, exchanges, finance law, insurance companies, Law, Local finance, Public administration, public budgets, Public finance, state funds, Theory of law
Změnil Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 2. 2022 08:47.
Anotace
Publikace obsahuje teoretické poznatky z oblasti finančního práva a finanční správy, zároveň provádí exkurs do problematiky veřejných statků, veřejných financí a finanční správy. Dále je zaměřena na právní regulaci měny, platebních systémů, devizového hospodářství, bankovního dohledu a dozoru nad pojišťovnami. Zvláštní pozornost je věnována veřejným rozpočtům.Využívá poznatků získaných při řešení grantu Akademie věd České republiky IAA7166101.
Anotace anglicky
Publication contains theoretical knowledge in the area of finance law and finance administration, there is a view at public economic goods, public finance and finance administration. It deals with legal regulation of currency, payment system, exchanges, bank and insurance offices control. Public budgets are mentioned, too. This publication uses knowledge gained by solving the grant by the Academy of Science of the Czech Republic IAA7166101.
Návaznosti
IAA7166101, projekt VaVNázev: Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
Investor: Akademie věd ČR, Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
Zobrazeno: 21. 5. 2024 08:27