Informační systém MU
MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční právo a finanční správa. 2. díl
Name (in English) Finance Law and Finace Administration. 2nd part
Authors MRKÝVKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ivana PAŘÍZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal RADVAN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dana ŠRAMKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petra NOVÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355), 2004.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/04:00011210
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-210-3579-X
Keywords in English law; taxes; direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance; finance control; audit
Tags audit, direct taxes, finance control, finance law, indirect taxes, Law, local charges, Local finance, Public finance, Tax law, taxes
Changed by Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 08:47.
Abstract
Publikace obsahuje poznatky z právní regulace veřejných financí a finanční správy. Podává informace o úpravě přímých a nepřímých daní, poplatcích a jiných dávkách, správě daní a daňovém procesu. Zabývá se rovněž otázkami finanční kontroly. Využívá poznatků získaných při řešení grantu Akademie věd České republiky IAA7166101.
Abstract (in English)
The publication contains knowledge in the area of public finance and finance administration legal regulation. It offers information on direct and indirect taxes, charges and other payments, on taxes administration and tax process. It deals with finance control, too. It uses knowledge gained while realization of grant by the Academy of Science of the Czech Republic IAA7166101.
Links
IAA7166101, research and development projectName: Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Legal regulation concerning finances and property of regional autonomous units
Displayed: 18/4/2024 18:40